Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk liderlik profili: türk siyasi liderleri üzerine niteliksel bir çalışma

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma son dönem Türk Liderlik profilini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Araştırmanın amacını lider-sosyal çevre bağlamında Liderlik modelinin saptanmasına yönelik bir çalışma oluşturmaktır. Çalışmanın teorik çerçevesi, Türkiye'deki liderlik kimliğini genel geçer normların mı yoksa toplumsal değerlerin mi belirlediğini araştırmak için oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, son dönemde hem sosyal çevreye uyumlu bir lider kimliğinin ortaya atıldığı görülmüş hem de toplumsal konumun sorumluluklarını yerine getiren bir lider kimliğinin öne çıktığı bulunmuştur. Bu araştırma liderlerin sosyal kimliğinde görülen zayıflıkların yalnızca topluma özgü kültürel değerlerle açıklanmasının doğru olamayacağını savunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'deki liderlik kimliğini genel geçer normlarla beraber toplumsal değerlerin belirlediği söylenebilmektedir. Bu araştırma, diğer çalışmalardan mikro bir kavram olarak incelediğimiz liderliğin makro kurumsal yapı ile ilişkisine çok fazla önem vermesiyle ayrışmaktadır. Çalışma ile lider ve kurumsal yapı arasındaki karşılıklı ilişki ortaya çıkarılarak ileriki çalışmalara konu olabilecek "Kurumsal Liderlik" modeli için bir mantık oluşturulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article aims at examining the leadership model with respect to the context of the leader-social environment. The theoretical framework of this research is developed to define whether leadership identity in Turkey is designated through general norms or social values. To constitute a social profile for a leader, Turkey's political parties' (AKP, CHP, MHP) leaders in the speech of the congress, convention, meeting notices, party program and statutes is searched for making document (content) analysis. According to the results of the study, both a consistent leader in the social environment and a leader who fulfill the responsibilities of a social position have emerged. Within this report mutual relationships between leaders and organizational structures" was created and "Institutional Leadership" model may be subject to the further study.

Anahtar kelimeler :

,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :