Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm sektöründeki işgörenlerin kişilik özelliklerini değerlendirmeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekoklu1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm sektörünün insanın insana hizmet ettiği bir sektör olması sebebiyle çalışanların kişiliği, müşteri memnuniyeti ve nihayetinde de sektör açısından oldukça önemlidir. Bu çerçevede, turizm sektörünün en önemli işletme türlerinden olan otel işletmeleri işgörenlerinin kişilik tiplerinin A ve B tipi kişilik bağlmında değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında işgörenlerin kişiliği A ve B tipi kişilik özelliklerine gore işe verilen önem, sosyal etkinliklere katılım, hıza verilen önem ve zamana verilen önem boyutları açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmış olup verilerin analizinde; yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve t testinden yararlanılmıştır. Ankara ve Aydın illerinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri işgörenlerine uygulanan anket çalışması sonucunda işgörenlerin kişilik tiplerinin daha çok A tipi kişilik özelliğini taşıdıkları belirlenmiştir

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :