SERÇİLER KÖYÜNÜN SOSYO - KÜLTÜREL MONOGRAFİSİ

Bu çalışma, Çanakkale merkez ilçesine bağlı Serçiler köyünde aile kurumunun geçirmekte olduğu yapısal ve işlevsel değişimleri saptamayı amaçlamaktadır. Aile kurumu ise evlenme biçimleri ve sözleşmeleri, aile büyüklüğü, çocuk sayısı, aile içindeki otorite dağılımı değişkenleri altında incelenmiştir. Sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan büyük ticaret merkezleriyle bağlantısı zayıf düzeyde bulunan ve şehir merkezine göç veren Serçiler köyünde aile kurumuna ilişkin değişim sürecinin yavaş olarak gerçekleşmekte olduğu görülmüştür. Yakın çevrede geçtiğimiz yıl açılan maden ocaklarının önümüzdeki dönemde köyün toplumsal yapısını ve aile kurumunu nasıl etkileyeceği merak konusudur

SERÇİLER KÖYÜNÜN SOSYO - KÜLTÜREL MONOGRAFİSİ

This study aims determine to structural and functional changes about institution of the family in the Serciler village. İnstitution of the family were examined under the forms of marriage and contracts, number of children and distribution of authority variables. İt was seen that changes in the institution of the family takes place slowly in the Serciler village which has poor level of connectivity whith largest trading centers and migrated to city center. We wonder that mines opened last year in the vicinity how affects the social structure of the village and the family institution for the next period

Kaynakça

Arslan, Ali, “Bir Ankara Köyü Kavaközü’nün Sosyolojik İncelemesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17, 2004, ss: 53-70.

Boran, Behice, Toplumsal Yapı Araştırmaları, Ankara: Sarmal Yayınevi, 1992.

Berkes, Niyazi, Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma, Ankara: Uzluk Basımevi, 1942.

Eserpek, Altan, Sosyal Kontrol, Sapma ve Sosyal Değişme, Erzurum’un İki Köyünde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Ankara: A.Ü.E.F. Yayınları, 1979.

Güçbilmez, Erdoğan, Yenimahalle ve Kayadibi, Karşılaştırmalı Bir Köy Araştırması, Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları, 1972.

Kıray, Mübeccel Belik, Ereğli, Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2004.

Sencer, Muzaffer, Toplumbilimlerinde Yöntem, İstanbul: Say Yayınları, 1984.

Uğuzman, Tülay, Beypazarında Sosyal-Kültürel Yapı ve Değişme, Ankara: Beypazarı Belediyesi Kültür Yayını, 2002.

Uğuzman, Tülay, Dörtdivan Kasabasının Sosyal ve Kültürel Araştırması, Ankara: Divankav Yayıncılık, 2000.

Yasa, İbrahim, Yirmibeş Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü, Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları, 1969.

17474 6027

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI İÇİN EDİRNE İLİ TANITIM MATERYALLARİ

H.Hale Bozkurt

SERÇİLER KÖYÜNÜN SOSYO - KÜLTÜREL MONOGRAFİSİ

Mehmet Devrim TOPSES

BİLGİ TOPLUMUNDA MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ VE YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ EKONOMİSİNE EKLEMLENME ALGISI

Emel Yıldız - Duygu Talih AKKAYA - Yas Akın, Emel YILDIZ, Duygu TALİH AKKAYA, Yasemin KOLDERE AKIN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SÜRECİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖNEMİ: AKSARAY İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Halit Yildirim - Şerife UĞUZ, Şerife UĞUZ

MAKİNE SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LERDE İHRACAT PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ

Hakan BAŞER - Serhat TEKELİOĞLU, Hakan BAŞER

DİJİTAL SANATIN GERÇEKLİĞİNİN İRDELENMESİ

Ferrah Nur Dündar

ANTİK ÇAĞDAN BUGÜNE TARİHİN BAŞARILI KADIN LİDERLERİ

Meltem ONAY

SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN GENÇ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GSM MARKALARI TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Aziz ÖZTÜRK - Ramazan GÖRAL - Emine Nih CİCİ

EGE BÖLGESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SOĞUTMA - HAVALANDIRMA İŞLETMELERİNİN MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME BÖLÜMÜ EĞİTİMİ İLE MEZUNLARINI REKABET GÜCÜ AÇISINDAN ALGILAMALARI VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hüseyin ERSOY

AB KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ: POZANTI ÖRNEĞİ

Resul TELLİ