Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Politik bir gençlik kuşağı: post 80 alevi gençliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Gençlik kuşakları, günümüzde çok önemli bir sosyal jenerasyonu oluşturmaktadır. Özellikle etnik ve dini toplulukların varolduğu Türkiye'de, toplumsal hareketler bu çokkültürlü dokudan yola çıkarak incelenmektedir. Sözkonusu gruplardan biri, Türkiye nüfusunun %25'ini oluşturduğu düşünülen Alevilerdir. Post-80 olarak tanımladığımız Türk gençliği ise, depolitizasyon politikaları ile siyasetten uzak tutulmuş, gençlik kuşakları materialist, apolitik, bireysel davranışlar sergileyen bir profil çizmişlerdir. Fakat, etnik ve dini kimliği ile varolan ve bu kimlik ile toplumda varlıklarını sürdürdüklerine inanan Kürt ve Aleviler, siyasetten uzaklaşmamışlar ve siyasi kurumlar vasıtası ile kimliklerini rahatça yaşadıklarına inanmışlardır. 1980 sonrası gençlik kuşakları, 1968 ve 1978 kuşaklarının aksine, ekonomik değerlere önem veren ve ideolojik inançların artık bireyleri bir yere götüremeyeceği görüşünü paylaşan bir jenerasyondur. 1980'den sonra gelişen apolitik gençliğin içerisinde politik kalmış ve 1990'lı yıllardan itibaren, sosyaldemokrat görüşlü partilerde siyasi faaliyetlerini sürdüren Alevi gençleri, laikliğin, Atatürkçülüğün ve çağdaşlığın öncüleri haline gelmişler ve mensup oldukları dini inanışın çağdaşlık, modernlik ve ilericilik gibi ilkeler ile örtüştüğünü savunmaktadırlar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, generations of youth account for an important social generation. Especially in Turkey where ethnic and religious communities exist, social movements are studied through this multicultural structure. One of these groups in question is the Alevis who are estimated to make up 25% of the Turkish population. And the Turkish youth which we define as the Post-80 have been kept away from politics through depolitization policies and have presented a materialist, apolitic profile performing individualistic acts. However, the Kurdish and Alevis who believe they survive and exist in the society through their ethnic and religious identities, have not grown away from politics and believed that they subsisted their identity comfortably by means of political foundations. Unlike 1968 and 1978 generations, post 1980 youth generations are a generation attaching importance to economic values and sharing the idea that ideologies will not take individuals anywhere. Alevi youngsters, remaining political among the apolitic youth which emerged in 1980s and carrying out their political activities in Social-Democrat political parties since 1990s, have been the pioneers of secularism, Kemalism and modernism, and have argued that the religious belief they are connected with corresponds to principles such as modernity, modernism and progressivism.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :