Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okulların kültürel yapısı içinde çatışmalara bakış açısı ve çatışma çözümünde okul yöneticilerinin liderlik davranışları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal yaşamın her alanında, farklılık, uyuşmazlık, anlaşmazlıklara bağlı olarak kişiler arasında çatışmaların yaşanması kaçınılmazdır. Toplumların küçük bir örneği olan okullarda da çeşitli tür ve yapıda çatışma yaşanması doğaldır. Bununla birlikte, toplumun kültürel yaklaşımının bir yansıması olarak, çatışmalar çoğu kez, örgütlerde olmaması gereken, kötü, yıkıcı bir sosyal olgu olarak görülür. Ancak, çağdaş örgüt yönetimi yaklaşımı, örgütlerde çatışmaların varlığını dinamikliğin ve yaşamın bir işareti olarak görür; ve iyi yönetildiği takdirde, gelişme ve etkililiği sağlayacağını öngörür. Bu araştırmanın amacı, yönetici görüşlerine göre, okulun örgütsel yapısı içinde, kişilerin çatışmaya bakışını ortaya koymak; ve bu çatışmaların yönetiminde okul yöneticilerinin liderlik davranışlarını saptamaktır. Araştırma grubunu Diyarbakır il merkezindeki 30 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Okul yöneticilerinin görüşleri, görüşme yoluyla alınmıştır. Elde edilen veriler, nitel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yöneticilere sorulan açık uçlu sorulara verilen yanıtlar niteliksel analiz teknikleriyle çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma bulguları, okullarda çatışmaların genellikle iyi karşılanmadığı; bununla birlikte okul yöneticilerinin çatışmaları yönetmede genellikle tümleştirme ve uzlaşma yolunu tercih ettiklerini göstermektedir. Ulaşılan sonuçlar eşliğinde birtakım önerilere yer verilmiştir

Özet İngilizce :

The main goal of this research is, according to the views of the teachers, to determine the attitude of the people to conflict at schools; and to determine the leadership styles of school principals in the management of the conflicts. As a qualitative research, the views of the teachers were taken through interviews. As total, 40 teachers from ten schools, were interviewed. The data obtained from the replies of the teachers to the open-ended questions, were analyzed by qualitative techniques. The findings have revealed that the conflicts and conflict situations have not been so welcomed by the people at schools; however, school principals generally adopted educational and cultural leadership styles in conflict management. Some recommendations were made according to the obtained results

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :