Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern paradigmanin krizi ve devlet üzerine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın temel amacı paradigmalar ile devlet ilişkisini ortaya koymaktır. Belirli bir tarihsel dönemde hakim olan bilimsel bir paradigma, yine belirli aktörlerce ve belirli araçlarla toplumsal, ekonomik, siyasal ve yönetsel alanlara nüfuz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın ilk bölümünde Kuhn'un paradigma tanımlaması ve modern devlet kavramının çerçevesi çizilmektedir. Akıl yoluyla evrensel, mutlak ilkelere ulaşılabileceğini varsayan Newtoncu modern paradigma, bu ilkelerin her alana aktarılması anlamına gelen "rasyonelleşme" süreciyle yaygınlaşmıştır. İkinci bölümde bu "rasyonelleşme ya da rasyonelleştirme" sürecinin "devlet" olgusuna yansıması olan Weber'in "demir kafesi" yani bürokrasi irdelenmektedir. Üçüncü bölümde, modern paradigmanın ürünü olan modern tahakkümün eleştirisine yer verilmektedir. Sonuç olarak ilerlemeci modern paradigma ve teknobürokratik eğilim ,hem yeni sağdan hem yeni soldan eleştirilerin ortak paydasını oluşturmaktadır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :