Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde asıl işveren-alt işveren uygulaması ve ortaya çıkan sonuçlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler, uygulamada taşeron, müteahhit, alt müteahhit adı verilen alt işveren uygulamasına uzmanlık gerektirmesi veya maliyetleri düşürmek amacıyla sık sık başvurmaktadırlar. Alt işverenlerin genellikle küçük işverenler olması ve bir yerde aldıkları işi bitirdikten sonra başka bir yere gitmeleri sonucunda zaman zaman alt işveren işçilerinin mağdur oldukları görülmektedir. 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu'nda, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin şartları, asıl işverenin iş ilişkisi bulunmayan alt işverenin işçilerine karşı sorumluluğunun şartları ve kapsamı ve geçmişte alt işveren uygulamasında yaşanan sorunlar nedeniyle de asıl işveren-alt işveren ilişkisine getirilen bazı kısıtlayıcı düzenlemeler yer almaktadır. Bu çalışmada, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde asıl işveren-alt işveren ilişkisinin şartları, asıl işveren-alt işveren ilişkisine getirilmiş sınırlamalar ve asıl işveren-alt işveren ilişkisinde hukuki sorumluluk üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

Enterprises often apply subcontractor practices called contractor, subcontractor in application for expertise requirement or in order to decrease costs. It is seen that employees of subcontractor are sometimes abused because of subcontractors are small employers and move another place after finishing the business they take in a place. In the Labour Law no 4857 accepted in 2003, some regulations about contractor-subcontractor relation are included. In this study, in the scope of Labor Law no 4857 conditions of the relationship of contractorsubcontractor, restriction for contractor-subcontractor relationship and legal liability in the relationship of contractor-subcontractor will be mentioned.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :