Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş-yaşam dengesinin sağlanmasında esnek çalışma

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi SBE1, Anadolu Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletişim teknolojisinde, ekonomide, demografi ve yaşam tarzlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bireylerin kişisel ve çalışma hayatları arasında bir denge kurma sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünde farklı arayışlara gidilmekte, bu bağlamda çalışma yaşamında esneklik uygulamaları, işletmelerin ve çalışanların değişen yapıya uyum göstermesinde önemli bir imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada sırayla, esnek çalışma koşulları ve uygulamaları hakkında bilgi verilmekte, esnek çalışma uygulamalarının işletme ve çalışan verimliliğinin sağlanmasında gerekli olan iş-yaşam dengesi ve iş-yaşam kalitesi kavramları ele alınmakta ve bu dengenin sağlanması için gereken politik, işletmeye-çalışana yönelik öneriler ve örnek uygulamalar üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

Through changing in information and telecommunication technology, economics, demographics and lifestyles, a problem of balance occurs between individual's personal and work lives. To solve this problem, looking for different perspectives and in this sense flexible working implications enable business and employees to comply with changing conditions. This study informs about flexible working, concepts of work-life balance and work-life quality which provide work and employee's productivity. This is followed by a series of suggestions and practical exercises designed politics, employers and employees to achieve the balance

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :