Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ikinci meşrutiyet döneminde kadın olmak

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci Meşrutiyet, Osmanlı toplumunda toplumsal alanda, özellikle eğitim ve hukuk alanlarında önemli değişimlerin yaşandığı dönem olmuştur. Tanzimat'ın ilanı ile başlayan Osmanlı kadınının toplumsal hayattaki yeri konusundaki değişmeler İkinci Meşrutiyetin ilanı ile önemli bir hız kazanmıştır. Özellikle İkinci Meşrutiyet dönemi kadınlarının elde ettiği geniş eğitim imkanı, kadınların toplumsal hayatta daha aktif olarak varlığını ortaya koymasını sağlamıştır. Önemli değişimlerin yaşandığı Meşrutiyet toplumunda kadın, modernlik ile geleneksellik arasında kalmıştır. Dönemin kadınları tarafından özgürlüğün ilanı olarak algılanan İkinci Meşrutiyetin ilanı, yeni modern kadın modelinin de şekillenmeye başladığı süreç olmuştur. İkinci Meşrutiyet dönemi, başta eğitimli kadınlar olmak üzere dönemin kadınlarının toplum hayatında yer edinme mücadelesi verdikleri dönemdir. Bu çalışmada, Tanzimat döneminden başlayarak verilen bu mücadele sürecinde elde edilen sosyal, siyasal, ekonomik gelişmeler ile hukuki haklar üzerinde durularak, İkinci Meşrutiyet Dönemi kadınlarının toplum hayatına katılabilmek için dernekleşme, çalışma ve yayın hayatı ile ilgili gayretleri değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Second Constitutional in Ottomans was the era when many a change in social sphere and in the fields of particularly education and law was experienced. Changes about the place of Ottoman woman that had started with the proclaimation of the Tanzimat accelerated with the decleration of The Second Constitution. The wide education opportunity the woman of The second constitutional era took enabled women to exist more actively in social life. Woman in society of the Constitution where important changes were being experienced was sandwiched between modernism and traditionalism. The proclaimation of the Second Constitution taken as the proclaimation of freedom by the women of the era was the process in which the new model of modern woman started to be shaped. The Second Constitutional Period was the time when the women, particularly the educated ones, fought to gain a place in society. The study assesses the effort about organization, and working and brodcast life the women of the Second Constitutional Period put to take part in social life with attention to social, political and economic developments and legal rights that were gained in the course of the fight having started in the Tanzimat.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :