Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı nedenlerle çalışma ve çalışmanın genç üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü2
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Ücretli çalışma, genellikle, yetişkin kişiye özgü bir deneyim olarak görülmektedir. Çocuk ve gençler çalışma hayatının dışında görülmekte ve bu dönem yetişkinliğe hazırlanma olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çalışma genç için belirlenmiş "hayata hazırlanma" döneminin sonlandırılması olarak değerlendirilmekte ve okuldan işe geçiş gençlerin hayatlarındaki en önemli değişim olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada okuldan işe geçiş deneyiminin üç farklı biçimini; "okurken çalışma", "okulu terk ederek çalışmak zorunda kalma" ve "çeşitli itici ve çekici faktörlerin etkisi ile çalışmayı tercih etme" irdelenecektir. Bu üç farklı boyut incelenirken, gençlerin okuldan-işe geçiş ile ilgili dile getirdikleri güçlükler, çalışma zorunluluğu ve maddi olanakların zayıflığı, eğitim koşullarının yetersizliği ve işgücü piyasasının yeterli sayıda ve mesleki becerilerle uyumlu işler üretememesi konuları ele alınacaktır. Konular ele alınırken cinsiyet, eğitimin niteliği ve niceliği ile yaşanılan yer değişkenleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan "Güneydoğu Anadolu Gençlik" araştırması verilerine dayanmaktadır.

Özet İngilizce :

Paid work typically is regarded as an adult experience. Children and young are considered outside of working life and preparing for adulthood. In this context, working is viewed as the end of "preparation for life" period and the transition to working from schooling is accepted as the most important change for young people. In this study, three different formats of the transition from schooling to education are investigated: "working during schooling", "unwillingly leaving school to work", and "preferring to work because of various urging and attracting factors". In researching these three dimensions, factors such as difficulties expressed by young people in transitioning from schooling to working, obligations to working and financial shortcomings, insufficient educational conditions, and inability of the labor market to produce sufficient jobs commensurate with the vocational skills, will be discussed. Variables such as sex, quality and quantity of the education, and habitancy will be separately taken into consideration. The study is based on data collected for the "Southeastern Anatolian Youth" project conducted in 2009.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :