Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enerji darboğazında ülkemizin alternatif enerji kaynakları

Yazar kurumları :
BOTAŞ Genel Müdürlüğü1, Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü2
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'nin enerji artışının ülkemizin sahip olmadığı özellikle petrol ve doğal gaz gibi kaynaklara doğru yoğunlaşması ve söz konusu kaynakların fiyat artışlarının ülke ekonomimiz üzerinde oluşturduğu ağır yük, Türkiye' nin kalkınmasında önemli bir problemdir. Türkiye'nin fosil yakıtlar bakımından fakir bir ülke olmasına karşın Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Ülkemiz yenilenebilir potansiyeli yüksek bir ülke olarak gerekli yatırımları zamanında ve bir enerji politikasıyla gerçekleştirmelidir. Ülkemiz dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz sürecini iyi çözümlemeli ve ekonomik kriz nedeniyle ertelenen elektrik yatırımlarının üstesinden gelmek için yerli ve yenilenebilir kaynaklarını hızla değerlendirmelidir. Ülkemizin kısa-orta-uzun zaman aralıklı ve çok kriterli enerji probleminin çözümü için doğru bir enerji optimizasyon modelinin kullanılmasıyla mümkündür. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, ileriki yıllarda karşılaşabileceği enerji darboğazından kurtulması için yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına ivedilikle başlanmalı ve yeni enerji kaynaklarını ucuza mal etmek için Ar-Ge yatırımlarına ağırlık vererek yeni üretim teknolojileri geliştirilmelidir.

Özet İngilizce :

Turkey's energy growth mainly depends on the imported resources such as oil and natural gas. The price increase of such imported resources creates extra load on our economy and causes an important problem on Turkey's development. Despite being a poor country in terms of fossil fuels, Turkey is a rich country in renewable energy sources. Therefore necessary renewable energy policies should be set and related investments should be made on time. Domestic and renewable resources investments in Turkey should be rapidly realized to overcome the world economic crisis effects and to reduce the impact of the delayed energy investments. To solve Turkey's energy problem is only possible by using short-medium-long term multicriteria energy optimization model. To reduce Turkey's outsourced energy dependence and to get rid of future energy crisis, domestic and renewable energy sources investments should be made asap without any delay. R & D investments in new energy technologies should be made to produce cheaper energy.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :