Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi2
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

2000'li yıllarda, gelişmiş ülkelerde, eğitimde etkililiği artırma yönünde yapılan araştırmalar, okul yöneticiliğinin önem bakımından birinci sırada yer aldığını göstermektedir. Okul yöneticileri sergiledikleri liderlik davranışları ile, okullarda değişim ve gelişimi başlatabilmekte ve okulun bir öğrenen örgüt haline gelmesinde kritik rol oynamaktadırlar. Bununla birlikte, eğitim yöneticisinin seçilmesi, atanması ve yetiştirilmesinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Son yıllarda bu alandaki politika ve uygulamalar okul yöneticiliği mesleğinin taşıdığı önemle paralellik göstermemektedir. Bu araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarına yönetici atama ve yetiştirme sürecine ilişkin, okul müdürlerinin görüşleri temelinde, sorunların belirlenmesi ve bunlara karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Elazığ ili merkezindeki beş eğitim bölgesinin her birinden tesadüfi olarak seçilen iki ilköğretim ve iki ortaöğretim okulu yöneticilerinin oluşturduğu bir örneklem grubundaki okul yöneticileri ile yüz yüze görüşme yapılmış; görüşmede yöneticilere yarı yapılandırılmış sorular yöneltilmiştir. Niteliksel çözümleme teknikleri kullanılarak yapılan çözümleme sonucunda, ulaşılan bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :