Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-devlet ve tasarruf etkisi kapsamında vedop projesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmenin hızla yaşandığı günümüz dünyasında, bilişim ve enformasyon teknolojisi baş döndürücü bir süratle ilerlemektedir. Küreselleşen dünyada, en önemli değişim ve gelişimlerden biri de bilgisayar ve dolayısıyla internet sanal dünyasına doğru dönüşümü ifade eden "e- Dönüsüm" dür. Veri alış-verişleri, iletişim, vs. gibi hemen her işlem, artık internet sanal dünyası üzerinden yapılmaya çalışılmaktadır. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan, ekonomik ve sosyal yapıyı değiştiren dönüşüm sürecinin merkezinde gelişmiş enformasyon ve iletişim teknolojilerinin olduğu görülmektedir. Günümüzde yaşanan politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler, küreselleşme süreci ile birlikte piyasalarda rekabetin şiddetlenmesi, kamu ve özel sektörün kurumsal açıdan yeniden yapılandırılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu dönüşüm sonucunda da devlet kurum ve kuruluşlarının etkinleştirilmesi, devlet ile vatandaş arasındaki bilgi akışının genişletilmesi, demokrasinin geliştirilmesi ve devletin şeffaflaştırılması gibi amaçlarla kamu hizmetlerinin elektronik olarak sunumu fikri ortaya çıkmıştır. Elektronik Devlet (e-Devlet); devletin verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve güvenirliliğini arttırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanılmasıdır. Bu çalışmada, e-devletin kuram ve uygulamaları birçok boyutu ile incelenmiş olup, daha sonra Türkiye'de uygulamaya konulan e-devlet çalışmalarından en büyüğü olan Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) ayrıntılarıyla ele alınmıstır. Çalışmanın asıl hedefi, e-devlet çalışmalarında beklenilen tasarruf olup, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığının yürütmüş olduğu VEDOP projesinin, kamu harcamalarına ne gibi katkısı olduğunu incelemektir

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :