BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK MUTLULUK TEMASININ MARKALAR TARAFINDAN KULLANILMASI: MUTLULUK TEMELLİ PAZARLAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Çağın gerekliliklerine paralel ilerleyen pazarlama stratejilerinin sınırları, değişen tüketici ihtiyaçları çerçevesinde değişimlere uğramıştır. Tüketicinin değer kazanması, markaları tüketici ihtiyaçlarına önem vermekve pazarlama stratejilerini söz konusu ihtiyaçlar doğrultusundahazırlamak durumunda bırakmıştır. Pazarlama anlayışının farklı dönemlerinde ihtiyaçlara vurgu yapabilmek adına farklı değerleri ön plana çıkartan markalar, tüketim kültürünün bir parçası olan günümüz tüketicilerini tatmin edebilmek amacıyla mutluluk olgusuna önem vermektedirler. Bu amaçla pazarlama stratejilerinin temeline mutluluk temasını yerleştiren markalar, tüketicilere ürün ve hizmetlerinin ihtiyaçlarını gidermekle birlikte mutluluk vaat etmektedirler. Çalışma kapsamında markaların pazarlama stratejileri çerçevesinde mutluluk teması kullanımlarına değinilerek farklı markalar bazında mutluluk temelli pazarlama örneklerine yer verilecektir

BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK MUTLULUK TEMASININ MARKALAR TARAFINDAN KULLANILMASI: MUTLULUK TEMELLİ PAZARLAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Within the framework of the developing consumer needs, the boundries ofmarketing strategies advance as parallel to wants of age have been went through the changes.Raise in value of the consumer fact caused the brands to pay special attention to consumer requirements and in the form of to draw up the marketing strategies, within the framework of the needs in question. To be able to lay emphasis on in the interests of needs, for the intention to be able to satisfy today’s consumers those are a part of consumption culture at the different periods of the marketing phases, the brands that bring different values to the fore have attached importance to happiness fact. To this end, the brands, which place the happiness theme to the foundation of the marketing strategies, along with the fulfilment of the needs of products and services to consumers, to promise that would bring happiness. By touching on the usage of happiness theme, within the scope of working, as part of marketing communication strategies of brands, will be given place to happiness based marketing samples at the base of different brands