Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademik danışmanlık hizmetinin önemi ve türkiye’deki üniversitelerde akademik danışmanlık hizmetinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Beykent Üniversitesi1
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Üniversiteler, gençlerin meslek hayatlarına atılmadan önce akademik ve sosyal donanımlara sahip olabilmelerine imkân sağlayan veya bu donanımlarını geliştiren, çeşitlendiren öğretim kurumlarıdır. Ülkemizde 04 Kasım 1981 tarihinde kabul edilen ve halen yürürlükte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversite'nin tanımı "Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu" şeklinde yapılmıştır. Üniversitelerin sorumluluklarından biri olarak görülen öğrenci danışmanlığı; adı geçen kanunda, öğrencilere gerekli konularda yardım etmek, yol göstermek ve rehberlik etmek olarak tanımlanır. Akademik danışman, öğrencinin bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunu tanıması, kurallarını öğrenmesi, sosyal ve akademik çevresine uyumu, kişisel gelişimi, farkındalıkları, özgüveni, tercihleri ve mesleğe gerekli donanım ile başlama konularında, öğrencilere yardım etmekle görevlendirilen öğretim elemanıdır. Bu çalışmada; Türkiye'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde, sunulan akademik danışmanlık hizmetinin, hizmetin yürütme ve yönetim yetkisi, akademik danışman görev tanımı, danışmanlığa destek hizmet birimleri, danışman bilgi depolama yöntemleri ile hizmetin değerlendirilmesi ve denetimi konuları ele alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır

Özet İngilizce :

Universities are educational institutions enabling young people to acquire academic and social skills before they start their professional life or developing and varying such skills. Student oriented consultancy, considered as being one of the responsibilities of universities is defined as providing help to students in necessary fields, showing them the way and guiding them. An academic consultant is an academician in charge of helping students in getting familiar with his or her academic institution, in learning its rules, in getting adapted in its social and academic environment, in his or her personal development, in his or her awareness, in acquiring self confidence, his or her preferences and in starting his or her professional life with necessary skills. During this work it was intended to handle and assess the consultancy services rendered in the state and foundation universities in Turkey, the execution and management authorities thereof, the job description of the academic consultant, the consultancy support units, the data storage methods of the consultant as well as the evaluation and supervision of the service.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :