“UYUM”DAN “DIŞLANMA”YA: YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA GÖÇMENLER VE SOSYAL POLİTİKA

Öz Uluslararası göç günümüzde sosyal politikanın olduğu kadar sosyal teorinin de paylastığı bir problem haline gelmistir. Savas sonrası dönemde sosyal politika altın çağlarını yasarken, sosyal teorisyenler sosyal politikalar destekli evrensel sosyal etkilesim düzenine büyük önem vermislerdir. Ancak günümüz sosyal bilimleri için hem evrenselliğin hem de sosyal politikanın bu türden bir öneme sahip olduğunu iddia etmek zorlasmaktadır. Özellikle “yeni kapitalizm” tartısmaları içerisinde, sosyal politikanın uyum hedefi değil, kimlik politikalarının farklılasma hedefi önem kazanmıstır. Bu dönüsüm aynı zamanda kapitalizmin bölüsüm ve üretim iliskilerindeki farklılıklardanetkilendiği iddia edilebilir. Bu nedenlerle uluslar arası göç sorunun ele alınmasındaki farklılıklar bu çalısmada evrensel sosyal etkilesim düzenin yasadığı dönüsümlerle beraber ele alınmaya çalısılacaktır.

Kaynakça

Banting, Keith & Kymlicka, W. (2006), “Multiculturalism and the Welfare State: Setting the Context”, Multiculturalism and the Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies (ed. K. Banting & W. Kymlicka), Oxford: Oxford University Press.

Bauer, Thomas & Zimmerman, K. F. (1999) “Occupational Mobility of Ethnic Migrants”, IZA Discussion Paper, No: 58.

Bauman, Zygmunt (1999), Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar (çev. . Öktem), İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Bauman, Zygmunt (2000), Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları (çev. İ. Türkmen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Zygmunt (2003), Modernlik ve Müphemlik (Çev. İ. Türkmen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Blau, Peter M. (1962), “Operationalizing a Conceptual Scheme: The Universalism– Particularism Variable Pattern”, American Sociological Review, vol: 27, no: 2.

Borjas, George J. & Trejo, S. J. (1991), “Immigrant Participation in Welfare System”, Industrial and Labor Relations Review, vol: 44, no: 2.

Burke, Jason (2005), “France and the Muslim Myth”, The Observer, November 13.

Carter, John (1998), “Studying Social Policy after Modernity”, Postmodernity and the Fragmentation of Welfare (edit. J. Carter), Florence, KY: Routledge.

Castells, Manuel (1997), The Power of Identity, Oxford: Blackwell Pub.

Castles, Stephen & Davidson, Alasdair (2000), Citizenship and Migration: Globalization and Politics of Belonging, Hampshire: MacMillan Press.

Chambers, Iain (2005), Göç, Kültür, Kimlik (Çev. İ. Türkmen ve M. Beşikçi), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çiğdem, Ahmet (1997), Bir İmkan olarak Modernite, İstanbul:İletişim Yayınları.

Elvin, Mark (1986), “A Working Definition of "Modernity"?”, Past and Present, No. 113.

Erder, Sema (2006), Refah Toplumunda Getto, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Fornas, Johan (1995), Cultural Theory and Late Modenity, London:Sage Pub.

Foucault, Michael (2000) Psikoloji ve Ruhsal Hastalık (Çev. M. Hesapçıoğlu), İstanbul: Birey Yayıncılık.

Franck, Thomas M. (1999), The Empowered Self, Oxford: Oxford University Press: 1999.

Friedman, Lawrence M. (2002), Yatay Toplum (Çev. A. Fethi), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Giddens, Anthony (1999), Toplumun Kuruluşu (Çev. H. Özel) , Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Giddens, Anthony (2000), Sosyoloji (Çev. H. Özel, C. Güzel), Ankara: Ayraç Yayınları.

Giddens, Anthony (2004), Modernliğin Sonuçları (Çev. E. Kuşdil), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Gleason, Phillip (1964), “The Melting Pot: Fusion or Confusion?”, American Quarterly, vol: 16, no: 1.

Gorz, Andre (1995), İktisadi Aklın Eleştirisi (çev. I. Ergüden), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Green, Nancy L. (1999), “Le Melting Pot: Made in America, Produced in France”, Journal of American History, vol: 86, no: 3.

Güven, Sami (1996), Uluslararası İşçi Göçünün Sosyal Politika Sorunları, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.

Harvey, David (2006), Postmodernliğin Durumu (çev. S. Savran), İstanbul: Metis Yayınları.

Hirschman, Charles, (1983), “American Melting Pot: Reconsidered”, Annual Review of Sociology, vol: 9.

İçduygu, Ahmet (1996), “Citizenship at the Crossroads: Immigration and the National State”, Globalization: Theory & Practice (edit.E. Kofman & G. Young), London: Pinter Pub.

Jameson, Fredric (2005), Kültürel Dönemeç (Çev. K. İnal), Ankara: Dost Yayınları.

Jones, Frank E. (1956), “A Sociological Perspective on Immigrant Adjustment”, Social Forces, Vol: 35, No: 1.

Joppke, C. (1999), “How Immigration is Changing Citizenship: A Comparative View”, Ethnic and Racial Studies, Vol: 22, No: 4.

Lübeck, Paul (2004), “İslami Ağların Meydan Okuması ve Vatandaşlık Talepleri: Avrupa’nın Küreselleşmeye Sancılı Uyumu”, Müslüman Avrupa ya da Avro– İslam (edit. M. Alsayyad & M. Castells), (çev. Z. Savan), İstanbul: Everest Yayınları.

Kostakopoulu, Dora (2004), “Irregular Migration and Migration Theory: Making State Authorisation Less Relevant”, Irregular Migration and Human Rights: Theoretical, European and International Perspective (edit.B. Bogusz & et.al.), Leiden: Martinus Nijhoff Pub.

Marshall, T.H. (2006), Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar (çev. A. Kaya), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Martin, Phillip L. (2002), “Germany: Managing Migration in the 21st Century”, Working Paper, Institute of European Studies, University of California–Berkeley.

Manning, Phillip (1992), Erving Goffman and Modern Sociology, California: Stanford University Pres.

Morris, Lydia (1997), “Globalization, Migration and National State: The Path the Post– Industrial Europe?”, British Journal of Sociology, Vol: 48, No: 2.

Murray, Robin (1995), “Fordizm ve Post–Fordizm”, Yeni Zamanlar: 1990’larda Politikanın Değişen Çehresi (Der. S. Hall & M. Jacques), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Nabudere, Dani W. (1997), “Beyond Modernization and Development, or Why the Poor Reject Development”, Geografiska Annaler, vol: 79, no: 4.

O’Brien, Martin & Penna, Sue (1998), Theorising Welfare: Enlightenment and Modern Society, London: Sage Pub.

O’Connor, James (1995), Birikim Bunalımı: Yeni Bireycilik, Sınıf Mücadelesi ve Çağdaş Kapitalizm (çev. A. Çakıroğlu), İstanbul: Belge Yayınları.

Pia Orrenius(2004), “Immigrant Assimilation: Is The U.S. Still a Melting Pot?”, Southwest Economy, no: 3.

Park, Robert E.(1929) “Human Migration and Marginal Man”, American Journal of Sociology, vol: 33, no: 6.

Razin, Assaf & Sadka, E. (2000), “Unskilled Migration: A Burden or a Boon for Welfare State”, Scandinavian Journal of Economics, Vol: 102, No: 3.

Ryner, Magnus (2001), “European Welfare State, Transformation and Migration”, Immigration and Welfare: Challenging the Borders of Welfare State (edit.M. Bommes & A.Geddes)”, London: Routledge.

Sarıbay, Ali Yaşar (2004),Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme, İstanbul: Everest Yayınları.

Sennet, Richard (1996), Kamusal İnsanın Çöküşü (Çev. S. Durak, A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sennet, Richard (1997), “The New Capitalism”, Social Research, Vol: 64, No: 2.

Tibi, Besim (2004), “Avrupa’daki Müslüman Göçmenler: Avro–İslam ile Gettolaşma Arasında”, Müslüman Avrupa ya da Avro–İslam (edit. M. Alsayyad & M. Castells), (çev. Z. Savan), İstanbul: Everest Yayınları.

Urry, John (2004), “The System of Automobility”, Theory and Society, vol: 21, no: 4–5.

Van Ziegert, Sylvia (2006), Global Spaces of Chinese Culture: Diasporic Chinese Communities in United States and Germay, New York: Routledge.

Vardys, V. Stanley (1965), “Soviet Policy since the XXII Party Congress”, Russian Review, vol: 24, no: 4.

Wacquant, J.D. (1996), “The Rise of Advanced Marginality: Notes on It’s Nature and Implications”, Acta Sociologica, Vol: 39, No: 2.

Wagner, Peter (1996), Modernliğin Sosyolojisi (Çev. M. Küçük), İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Walby, Sylvia (2000), “Analyzing Inequality in the Twenty–First Century: Globalization and Modernity Restructure Inequality”, Contemporary Sociology, Vol: 29, No: 6.

Wimmer, Andreas & Schiller, N. G. (2002), “Methodological Nationalism and Beyond: Nation State Building, Migration and the Social Sciences”, Global Networks, vol: 2, no:.4.

Wood, E. Meiksins (1997), “Modernity, Postmodernity or Capitalism?”, Review of International Political Economy, Vol: 4, No: 3. Zangwill, Israel (1908), Melting Pot: http://beatl.barnard.columbia.edu/wsharpe/citylit/Melting1.htm,erişimtarihi; 22.04.2006. A Drama in Four Acts,