TÜRKİYE'DE SOSYAL SİYASETİN OLUŞUMUNDA GERHARD KESSLER

Öz Prof. Dr. Gerhard Kessler, Adolf Hitler'in baskısı nedeniyle ülkesinden kaçan ve 1933 yılında gerçeklestirilen Üniversite Reformu kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından davet edilen Alman öğretim üyelerinden birisidir. Kessler, Türkiye'de sosyal politikanın gelisiminde önemli bir yere sahiptir. Kessler'in sosyal politika yaklasımı, Türk sosyal politikasının gelisimini anlamada önemlidir. Bu nedenle, bu makalede, “Türk sosyal politika hareketinde Kessler'in sosyal politika yaklasımı” vurgulanmaktadır.

Kaynakça

Frolov, İvan, Felsefe Sözlüğü, çev: Aziz Çalışlar, 1. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul, 1991,

Hanlein, Andreas, “Gerhard Kessler: Türkiye’de Sürgün Bir Alman Sosyal Politikacı”, Çev: Dr. Alpay http://www.calismatoplum.org/sayi9/hanlein.doc 2007. ve Toplum Dergisi, 2006 / 2,

Kemerli, Ahmet, “Ahlâkın Temelleri ve Çağımızda Evrensel Ahlâk İhtiyacı”, 26.20.1996, http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=19168.

Kessler, Gerhard, İçtimai Siyaset, Çev: Orhan Tuna, I. Basım, Gençlik Kitabevi Neşriyatı, İstanbul, 1945, s. 84 – 85.

Kessler, Gerhard, İçtimaiyata Başlangıç, Çev: Ziayettin Fahri Fındıkoğlu,, İstanbul Üniversitesi Yayını No: 71, İstanbul, 1938.

Kessler, Gerhard, “İşçi Sendikalarının Vazifeleri ve Karşılaştıkları Güçlükler”, çev: Ekmel Zadil, İçtimai Siyaset Konferansları, c. I, yay.y, İstanbul, 1948, ss. 7 – 15.

Kessler, Gerhard, “Bir Otobiyografi: Kendi Hayat Yolum”, Çev: Dr. M.B. – Dr. Ekmel Zadil., İş Dergisi, c.113, İstanbul, 1950, ss. 33 – 40.

Kessler, Gerhard, “İşçi Hareketlerinin Hedefleri ve Yolları”, çev: Orhan Tuna, Çalışma Dergisi, sayı:16 İstanbul, 1946 – 1949, ss. 4 – 13.

Kessler, Gerhard, İçtimai Sigorta, çev: Ekmel Zadil, M.T.T.B. İktisat Derneği Yayını No : 2, İstanbul, 1950.

Kessler, Gerhard, “Sosyal Siyaset ve Ekonomi Siyaseti”. Çev: Sabri F. Ülgener, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, S. 9, İstanbul, 1937, ss. 1 – 5.

Kessler, Gerhard, “Sanayi Amelesi Meselesi(g)”, çev: Hikmet Sadık, İktisat ve Ticaret Mecmuası, S.6, İstanbul, 1934, ss. 1 – 2.

Kessler, Gerhard,”İçtimai Sigorta Meseleleri”, Çev: Orhan Tunaoğlu, İş Dergisi, S. 29, İstanbul, 1934 – 1952, ss. 23 – 29.

Seyyar, Ali, Davranış Bilimleri Terimleri Ansiklopedik Sözlük, 1. Baskı, Beta Basım, İstanbul, 2004.

Weber, Max, Sosyoloji Yazıları, çev: Taha Parla, 6. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.