Fuat MAN

71 24

TÜRKİYE'DE ÖRGÜTLÜ EMEK VE DEVLET SÖYLEMİ: TEKEL EYLEMLERİ ÖRNEĞİ

Öz Örgütlü eylemlerin son derece zayıfladığı bir dönemde çok nadiren de olsa gerçekleştirilen bazı eylemler özellikle belirli sol kesimlerde ‘heyecan'a yol açmaktadır. Bu heyecanı duyanlar belki de söz konusu eylemin altındaki temel dinamikleri atlayarak bu eylemleri doğrudan ‘sınıf'ın bir uyanışı olarak okumaktadırlar. 2009 sonunda başlayarak 2010 yılına sarkan uzun süreli Tekel eylemlerinin de bu şekilde okunduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu eylemlerin bize anlattığı başka bir şey daha vardı: Türkiye'de devletin çalışma ilişkilerindeki örgütlü eylemlere yönelik söyleminin sürekliliği. Bu çalışmada Türkiye'de devletin çalışma ilişkilerine yönelik söylemi, Tekel eylemleri süresince hükümet temsilcilerinin dillendirdikleri bazı söylemler üzerinden eleştirel söylem analizi kullanılarak yeniden analiz edilecektir.

Kaynakça

sutun (2010). Başbakan Tekel işçilerini uyardı, http://www.8sutun.com/ haberdetay.asp?tarih=03.03.2010&Newsid=69846&Categoryid=13 03.03.2010

Ak Parti (2010). Başbakan Erdoğan: "4/C Türkiye'deki Sendikaların Bize Önerisidir", http://www.akparti.org.tr/basbakan-erdogan-4-c-turkiyedeki- sendikalarin-bize-oneris_6680.html 13.02.2010

Akşam Gazetesi (2010). “Bizi Tekel işçisi değil, bu millet iktidara getirdi” Akşam Gazetesi,1 Şubat 2010

Althusser, L. (2006). Yeniden Üretim Üzerine, Çev. Işık Ergüden, İstanbul: İthaki

Bağla, L. (1977). “Antonio Gramsci ve Aydınların Rolü Sorunu”, Birikim Sayı 23

Başak Gazetesi (2010). "PKK'ya direnmeyenler bugün kalkmış TEKEL işçilerine karşı direniş gösteriyor" http://www.basakgazetesi.com/news.php?id= 16660&t=pkk-ya-direnmeyenler-bugun-kalkmis-tekel-iscilerine-karsi- direnis-gosteriyor&ayear=2010&amonth=02&aday=17

Bernauer, J. W. (2005). Foucault’nun Özgürlük Serüveni: Bir Düşünce Etiğine Doğru, Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı

Bora, T. (2010). “Tekel İşçileri Eylemi: Tekel’in Sesi”, Birikim No. 205, Şubat 2010

Eagleton, T. (2005). İdeoloji, Çev. Muttalip Özcan, İstanbul: Ayrıntı

Evrensel (2010). Bakan TEKEL işçilerini tehdit etti, http://www.evrensel.net/ haber.php?haber_id=66418 15.03.2010

Foucault, M. (2006). Hapishanenin Doğuşu, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara: İmge

Haber7 (2010a). Şimşek'ten 'işçiler provoke ediliyor' iması, http://www.haber7.com/haber/20091227/Simsekten-isciler-provoke- ediliyor-imasi.php

Haber7 (2010b). “Erdoğan: Bizi Tekel İşçisi İktidar Yapmadı” http://www.haber7.com/haber/20100131/ErdoganBizi-Tekel-iscisi- iktidar-yapmadi.php

HaberVitrini (2010). Başbakan Tekel İşçilerine Böyle Seslendi: Kusura Bakmayın Gerekeni Yaptık, http://www.habervitrini.com/basbakan_tekel_ iscilerine_boyle_seslendi_kusura_bakmayin_gerekeni_yaptik_-443926.html 02.02.2010

Keskin, F. (2007). Söyleşi: Bülent Somay, Birgün, 15-19 Mayıs 2007

Makal, A. (1999). Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946, Ankara: İmge

Makal, A. (2002). Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963, Ankara: İmge

Makal, A. (2007). ‘Cumhuriyet’ten 21. Yüzyıla Türkiye’de Çalışma İlişkileri, Cahit Talas Anısına: Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Yayına Hazırlayan: Berrin Ceylan-Ataman içinde sf. 511-539

Mardin, Ş. (2006). Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, Çev. Mümtaz’er Türköne, Fahri Unan, İrfan Erdoğan, İstanbul: İletişim

Mills, S. (2003). Michel Foucault, London: Routledge

Radikal (2010). Yazıcı'nın Tekel yorumu: İşe şeytan karıştı http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=9 79052&Date=02.04.2010&CategoryID=77

Tarzhaber (2010). Başbakan Erdoğan'dan Tekel işçilerine, http://www.tarzhaber.com/basbakan-erdogan-dan-tekel-iscilerine.php

Tutanak (2010a). Tutanak Dergisi, Cilt 59, 55. Birleşim, 2 Şubat 2010

Tutanak (2010b). Tutanak Dergisi, Cilt 59, 54. Birleşim, 28 Ocak 2010

Wallerstein, I. (2001). Ütopistik ya da 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri, Çevi Taylan Doğan, İstanbul: Avesta

Yeğen, M. (2006). Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, İstanbul: İletişim