TÜRKİYE'DE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE BİR AKTİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM/BECERİ' 10): BURSA ÖRNEĞİ

Öz İşsizlik, Türkiye'de en önemli sosyo-ekonomik sorunların başında gelmektedir. Ülkemizde işsizlikle mücadelede başvurulan aktif emek piyasası politikalarından birini de 23 Haziran 2010 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi oluşturmaktadır. Proje, beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği olarak tanımlanmaktadır. Proje'nin temel amacı; Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) mesleki eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve işsizlere mesleki eğitim yoluyla beceri kazandırılarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bu amaçla “Beceri'10 Projesi” adı da verilen Uzmanlaşmış Edindirme Merkezleri Projesi kapsamında, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne (ETÖGM) bağlı olarak 81 ilde faaliyet gösteren okullar arasından, İŞKUR ile ETÖGM işbirliği ile 111 okul seçilmiş ve UMEM Beceri'10 Projesi Uygulama Genelgesi uyarınca kursların 10 Ocak 2011 tarihinde başlaması öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

BALKAN, Nihat, “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi Sunumu”, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Ekim 2011.

Beceri 10 Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi Bilgilendirme Kitapçığı, Temmuz 2010.

Beceri 10 Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi Sunumu (20 Temmuz 2010) (http: //www.tepav.org.tr/upload/files/haber/ 1280311947-1.Beceri10_Sunumu.pdf ).

EKİN, Nusret, “Türkiye’de İşsizlik Yoksulluğa Dönüşen Yapay İstihdam”, Endüstri İlişkilerinin Güncel Sorunları Semineri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Toplantısı, 10-13.Mayıs, Patalya Hotel, Kızılcahamam, Ankara 2002.

GÜNDOGAN Naci & BİÇERLİ M. Kemal, Çalışma Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1461, Eskişehir, 2003.

IŞIĞIÇOK Özlem, İstihdam ve İşsizlik, Bursa Kasım 2011.

KORKMAZ Adem & MAHİROĞULLARI Adnan, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları, Türkiye ve AB Ülkeleri, Bursa,2007.

MURAT Sedat, Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2007-73, İstanbul, 2007.

ÖZDEMİR Süleyman & ERSÖZ Halis Yunus & SARIOĞLU İbrahim, İşsizlik Sorununun Çözümünde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Desteklenmesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2006-45, İstanbul 2006.

Türkiye İş Kurumu Bursa İl Müdürlüğü, UMEM Beceri’10 Projesi Uygulama Genelgesi, 2010

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bakanlığımız ve Bağlı-İlgili Kuruluşlarınca Yürütülen Projeler, Ağustos 2011.

UŞEN Şelale, “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Aktif Emek Piyasası Politikaları”, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi 13, 2007/2. www.beceri.org.tr www.tuik.gov.tr