Türkei: Die Wirtschaftsbrücke Zwischen Europa und Zentralasien

Öz “Avrupa ve Orta Asya Arasındaki Ekonomi Köprüsü: Türkiye”baslıklı makalenin birinci bölümünde Türkiye'nin uluslararası arenada üstlendiği misyon, tarihsel bir süreç içinde kısaca ele alındıktan sonra, ülke ekonomisi makro ekonomik veriler ısığında değerlendirilmektedir. Dıs ticaret alanında Türkiye'nin Avrupa ve Asya ülkeleri ile olan bağlantıları ve gelisen ticaret hacimleri ülkeler bazında özellikle de Kafkas ülkeleri açısından irdelenmektedir. Türkiye'ye yönelik yabancı sermaye yatırımları akısı ve sonuçları çalısmanın üçüncü bölümünde ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde ise uluslararası yatırımcı olarak Türkiye'nin artan önemi analiz edilmektedir. Enerji politikaları açısından Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki ayrıcalıklı konumu, Karadeniz Ekonomik İsbirliği Örgütü ile birlikte ele alındıktan sonra, Türkiye'deki güncel siyasi gelismeler sosyal politika açısından değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: