SOSYAL SORUMLULUK RAPORLARINDA ÇALIŞMA VE İSTİHDAM GÖSTERGELERİ

Öz Sosyal sorumluluk raporları isletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlerini gösteren ve isletme içi ve isletme dısı menfaat sahiplerine finansal ve finansal olmayan bilgiler sunan raporlardır. Her geçen gün daha fazla isletme kurumsal imajını güçlendirmek amacıyla sosyal sorumluluk raporu yayınlamaktadır. Bu raporlar genellikle gönüllü olarak hazırlanırken; bazen de devletlerin bu konudaki yasal düzenlemelerini temel almaktadırlar. Son yıllarda sosyal sorumluluk raporlarının kapsamı oldukça genislemistir. Bu çalısmada sosyal raporlar içinde yer alan çalısma ve istihdam göstergeleri tanımlanacak ve bu göstergeleri içeren gönüllü raporlama girisimleri ve ulusal raporlama mekanizmaları incelenecektir. Son olarak, British Airways'in 2003/2004 Sosyal Raporu gönüllü raporlamaya bir örnek olarak değerlendirilecektir.

Kaynakça

“About The Global Compact”, http://www.unglobalcompact.org, Alınış Tarihi: 04.10.2005.

Adams, Carol A. vd. (1998), “Corporate Social Reporting Practices in Western Europe: Legitimating Corporate Behavior?”, British Accounting Review, Vol.30: 1–21.

Antal, A. Berthain; Sobczak. (2007), “Corporate Social Responsibility in France: A Mix of National Traditions and International Influences”, Business Society, 46: 9: 9–32.

Argüden, Yılmaz. (Ekim 2002), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, ARGE Danışmanlık Yayınları No:03, Istanbul.

Aydemir, Muzaffer. (1999), “Sosyal Sorumluluk 8000 (Social Accountability 8000) Standardı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, No 3: 1–11.

Başar, Banu; Başar, Mehmet. (2006), “Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Türkiye’deki Durumu” , Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, No 11: 213–230.

Büyük, Sedef Seçkin. (1 Mart 2006), “Sosyal Sorumlulukta Türkiye’nin Liderleri”, Kapital, http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=3362 Alınış Tarihi: 01.05.2007.

Capron, M.; Gray, R. (2000), “Experimenting with Assessing Corporate Social Responsibility in France: An Exploratory Note on an Initiative by Social Economy Firms”, European Accounting Review, 9 (1): 99–109.

Clikeman, Paul M. (April 2004), “Return of The Socially Conscious Corporation How Can You Reap The Rewards of Good Corporate Citizenry?” Strategic Finance, 23–27.

D’onavan, Gary. (December 2002), “The Social Bottom Line”, Australian CPA, 72,11:66–69.

European Commission. (2002), Communication From The Commission Concerning Corporate Sosial Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development. Commission of the European Communities, Brussels.

European Commission. (2004), ABC of The Main Instruments of Corporate Social Responsibility, Directorate–General for Employment and Social Affairs Unit D.1, Belgium.

Fazi, Elodie. (May 2004), Standards and Reporting Frameworks: An Overview, Developing The Dialogue: Towards a Positive Framework for Corporate Social Reporting, Solidar.

International Chamber of Commerce. (4 March 2005), “ICC Views on Economic, Environmental and Social Reporting” http://www.iccwbo.org/ policy/society/id599/index.html Alınış Tarihi: 10.04.2007.

Kağnıcıoğlu, Deniz. (2007), Endüstri Ilişkileri Boyutuyla Sosyal Sorumluluk, Anadolu Üniversitesi Yayınları: No.1722, Eskişehir.

Kelleher, Kevin. (October 18, 2001), “Measuring and Reporting Corporate Performance on Human Rigths”, BSR Magazine.

http://www.bsr.org/BSRResources/Magazine/CSRTrends.cfm?DocumentID=266.

Mahal, Sarj. “Mandatory CSR Reporting France’s Bold Plan” http://www.bsr.org/BSRResources/Magazine/CSRTrends.cfm?DocumentID=84 4 Alınış Tarihi: 27.11. 2006.

Radhika, Philip, (2003), “Corporate Social Reporting”, Human Resource Planning, Vol 26, Number 3: 10–13.

SAI, “Guidance Document For Social Accountability 8000”, http://www.sa–intl.org

Schafer, Henry. (Winter 2005), “International Corporate Social Responsibility Rating Systems Conceptual Outline and Emprical Results” JCC, 20: 107–120.

Stirling Smith. (September 2003), Corporate Social Reporting, Backround Paper For The Solidar Project Developing The Dialogue: Towards a Positive Framework for Corporate Social Reporting. European Commission’s Directorate General for Employment and Social Affairs.

“Social Performance Indicators” Sustainability Reporting Guidelines,

http://www.globalreporting.org/guidelines/2002/c51.asp

Toyota Sustainability Report 2007, http://www.toyota.co.jp/en/environment/ report/index.html, Alınış Tarihi: 18.02.2008

Urminsky, Michael. (2003/1), “Corporate Public Reporting on Labour and Employment Issues”, Labour Education, No.130, 58: 55–61.

Urminsky, Michael D. (2005), Public Policy, Reporting and Disclosure of Employment and Labour Information by Multinational Enterprises (MNE’s), Working Paper No.99, International Labour Office, Geneva.

“Küresel Ilkeler Sözleşmesi’nde Artık Sendikamız, Çimento Endüstrisi Işverenleri Sendikası’nın da Imzası Var” Çimento Işveren, Özel Ek, Ocak 2008.

http://www.globalreporting.org/about/inisa8000.asp, Alınış Tarihi: 28.04.2006;

“A Trade Union Guide to Globalization, Second Edition”, ICFTU, http://www.icftu.org/pubs/globalization

“BA 2003/2004 Social and Environmental Report”, http://www.britishairways.com/ cms/masterEN/content/company_information/community_and_environmental /social_and_environmental_report_2004.pdf.