Sosyal Güvenlik Yönüyle Bireysel Emeklilik

Öz Sosyal güvenlik sistemleri; insanların hayatta kalma sürelerinin uzaması ve yaşlılık dönemlerinde daha iyi yaşam koşullarına sahip olma isteğinin artması karşısında yeni arayışlara girmek zorunda kalmıştır. Sosyal devlet ilkesinin gerekleri doğrultusunda hizmet vermeye çalışan sosyal sigortalar, çeşitli zorluklarla karşılaşmaya başlayınca özellikle bireyi öne çıkaran ve tasarruf eğilimini artırıcı tedbirler üzerinde durmaya başlamışlardır. Toplumsal dayanışmayı sağlayan ve kuşaklar arasında önemli bir görevi olan sosyal sigortalardan vazgeçilmesinin doğru olmayacağı yönündeki genel kanı, sosyal sigortalara ilave olarak tamamlayıcı özel programların düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Dünya genelindeki gelişmelerden hareketle, ülkemizde de sosyal sigortaların yaşlılık sigortasına ilave olarak özel emeklilik sistemi tesis edilmiştir. Bireysel emeklilik sistemi adıyla kurulan yeni özel emeklilik programı, 27 Ekim 2003 tarihinden itibaren fiili olarak üye kaydetmeye başlamış bulunmaktadır. Söz konusu sistem, katılımcılara yaşlılık döneminde ek gelir sağlamayı hedeflemektedir.