Sosyal Güvenlik ve Turan Yazgan

Öz Bu makale, Turan Yazgan'ın sosyal güvenlikle ilgili görüşlerini ve düşüncelerini ortaya koymak için hazırlanmıştır. Turan Yazgan, ülkemizde ilk ve en kapsamlı sosyal güvenlik çalışmalarını gerçekleştiren akademisyen olarak bilinmektedir. Bu yazının en dikkat çeken özelliği, Turan Yazgan'ın yıllar önce dile getirdiği görüşler ve önerilerin, bugün için büyük önem taşıdığını ortaya koymasıdır.