Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında Değerlendirilmesi

Öz İnsanlar sosyal risklerden korunabilmek için tarih sahnesineçıktıkları andan itibaren birtakım çareler düsünerek bazı önlemler gelistirmislerdir. Tasarruf ve yardım gibi geleneksel koruma tekniklerinin yetersiz kaldığını gören insanoğlu sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmet yöntemlerini gelistirmistir. Anayasadaki sosyal devlet ilkesi gereğince herkese sosyal güvenlik hakkını sağlamak zorunda olan devlet, bu sorumluluğunu uluslararası sosyal güvenlik ilkelerinin belirleyiciliğinde yerine getirmekle yükümlüdür. Primli ve primsiz iki rejimden olusan Türk sosyal güvenlik sisteminin ikinci ayağını olusturan sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin tamamlayıcı ve bosluk doldurucu bir özelliği vardır. Bu makalenin amacı, sosyal güvenlik sistemini olusturan sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin tarihi sürecini ve özelliklerini ortaya koyarak yeniden yapılanma sürecinde olan sosyal güvenlik çalısmalarına ısık tutmaktır. Ayrıcasosyal hizmetlere artan yoğun ihtiyaç nedeniyle de sosyalhizmetler daha ayrıntılı bir analize tabi tutulmustur.
Anahtar Kelimeler: