Sivil Toplum Kuruluşları (STK)'nın Artan Önemi ve Üsküdar'da Faaliyet Gösteren Bazı STK'lar Üzerine Bir Araştırma

Öz Bu makalede, bir yandan önemi giderek artan STK'lara iliskintemel bazı bilgilere yer verilirken, bir yandan da İstanbul'un Üsküdar ilçesinde faaliyet gösteren 57 STK (vakıf ve dernek) temsilcisi ile gerçeklestirilen anket çalısmasına dayalı olarak, bu kurulusların kurumsal profilleri analiz edilmis, sosyal politikayı da içeren bazı konulara iliskin algıları, görüsleri ve beklentileri tespit edilmeye çalısılmıs, buradan yola çıkılarak Türkiye'deki STK'lara iliskin bazı genel çıkarsamalarda da bulunulmustur.
Anahtar Kelimeler: