“PERFORMANSA DAYALI ÜCRET” UYGULAMASININ DOKTOR MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Öz Performansa dayalı ücret sistemleri, genelde, ücretle performans arasında ilişki kurarak çalışanların performansını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ilişki, vasıfsız, mavi yakalı işçiler açısından nispeten kolay biçimde kurulmaktadır. Ancak, yüksek nitelikli, beyaz yakalı işçiler açısından söz konusu ilişkinin kurulması diğeri kadar kolay olmamaktadır. Buna rağmen son yıllarda, genellikle beyaz yakalı işçilerin istihdam edildiği hizmet sektöründe de performansa dayalı ücret sistemlerinin daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'deki kamu hastanelerinde performansa dayalı ücret uygulamasının sonuçları incelenmiş ve uygulamanın, özellikle doktorların memnuniyetini ne ölçüde etkilediği araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

DeCenzo, David; Stephen Robbins, Human Resource Management, 6th edition, John Wiley & Sons, USA : 1999

Dessler, Gary, A Framework for Human Resource Management, 4th edition, Prentice Hall, Ney Jersey : 2006

Dessler, Gary, Human Resource Management, Prentice Hall, USA : 2005

Dorantes, Catalina Amuedo; Traci Mach, “Performance Pay and Fringe Benefits, Work Incentives or Compensating Wage Differenatials”, International Journal of Manpower, 24/6, 2003

Ersen, Haldun, Toplam Kalite ve nsan Kaynaklar Yönetimi, 2. bask , stanbul : 1997

Foot, Margaret; Caroline Hook, Introducing Human Resource Management, 4th edition, Madrid : 2005

Frick, Bernd; Joachim Prinz; Karina Winkelmann, “Pay Inequalities and Team Performance”, International Journal of Manpower, 24/4, 2003

Gilette, Bill, “Pay for Performance Measurement Helps Set the Bar for Quality, Efficient Care”, Managed Heathcare Executive, December, 2005

Hagland, Mark, “Pay for Performance Show Results, Spur Development”, Health Care Strategic Management, 24/2, 2006 zar, Hakan, “De

ken Ücret Yakla mlar ”, nsan Kaynaklar nda Yeni

ilimler, ed. Deniz Yal m, Hayat Yay nc k, stanbul : 2005

Kaynak, Tu ral; Zeki Adal, vd., nsan Kaynaklar Yönetimi, .Ü. letme Fakültesi Yay nlar , stanbul : 1998

Kessler, Ian; Paul Heron; Suzanne Gagnon, “The Fragmentation of Pay Determination in the British Civil Service”, Personnel Review, 35/1, 2006

Mirsky, Robert, “Physician Buy-in Essential for Pay for Performance”, Physician Executive, 31/6, 2005

Pappas, James M.; Karen E. Flahert, “The Moderating Role of Individual Difference Variables in Compensation Research”, Journal of Managerial Psychology, 21/1, 2006

Peters, Jeffry, “Attracting and Retaining Physicians in Academic Medical Groups Requires New Sources of Revenue”, Physician Executive, 32/1, 2006

Piekkola, Hannu, “Performance Related Pay and Firm Performance in Finland”, International Journal of Manpower, 26/7-8, 2005

Safavi, Kaveh, “Pay for Performance : Finding Common Ground”, Journal of Healthcare Management, 51/1, 2006

Steiger, Bill, “Poll Finds Physicians Very Wary of Pay for Performance Programs”, Physician Executive, 31/6, 2005

Stiffler, Mark, “Incentive Compensation Management : Making Pay-for- Performance a Reality”, Performance Improvement, 45/1, 2006

Yal m, Deniz, ed., nsan Kaynaklar nda Yeni E ilimler, Hayat Yay nc k, stanbul : 2005

Zaim, Sabahattin, Çal ma Ekonomis, 10. bask , Filiz Kitabevi, stanbul : 1997