KÜRESEL İŞSİZLİK VE İSTİHDAMDA YENİ PERSPEKTİFLER

Öz İşsizlik, son yıllarda iş dünyası ve akademik çalışmalarda en çok tartışılan konulardan birisidir. 1950’lerden 1970’lere kadar süren “altın çağ” yerini günümüzde küreselleşen bir işsizlik sorununa bırakmıştır. İşsizliğin küresel bir boyuta dönüşmesi kadar önemli bir başka nokta da artık ekonomilerin büyümeye rağmen beklenen istihdamı yaratamamalarıdır. Ülkeler arasında işsizliğin nedenleri konusunda farklılıklar olsa bile, günümüzde işsizlik sorunu küreselleşmiş ve bütün ülkeleri tehdit eder hale gelmiştir. Bu çalışmada öncelikle küresel işsizliğin boyutları ve genel özellikleri incelenmiştir. Daha sonra küresel istihdam ve istihdamın yapısı değerlendirilmiştir. Son olarak da küresel işsizliğe karşı geliştirilen istihdam politikalarındaki değişim ele alınmış ve başarısı uluslararası ölçekte genel kabul görmüş istihdam politikaları özetlenmiştir.