Kültürel Değişim Ziyaretçilerinden Ucuz Emek Gücüne: “Work and Travel” Programları

Bu çalışmada küreselleşme süreci ile birlikte kültürel değişim programlarında meydana gelen dönüşümde küresel üretim ilişkileri sisteminin etkisini analiz etmek amaçlanmıştır. Küreselleşme ile birlikte dünya ölçeğinde kültürel bütünleşme vurgusu artmış, kültürel değişim programları bu alanda kullanılabilecek önemli araçlar arasında yer almıştır. Çalışma içinde incelenen ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütülen “Çalış ve Gez” (Work and Travel - WAT) programı da bu alandaki önemli örneklerden birisini oluşturmaktadır. “Çalış ve Gez” programı ile sezonluk işçilik arasında güçlü bir ilişki olduğu gözlemlenmekte, kültürel değişim bu alandaki üretim ilişkilerini perdeleyen bir özelliğe sahip olmaktadır. Çalışmada “Çalış ve Gez” programında daha önce katılımcı olarak yer almış kişiler ve bu program çerçevesinde faaliyet gösteren danışmanlık firmaları ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte program kapsamındaki istihdam yapısı ve katılımcıların çalışma koşulları incelenmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde programın, işverenler tarafından küresel ölçekte ucuz, esnek ve dönemsel emek gücü temin etmenin bir aracı haline geldiği görülmektedir. Ayrıca programların çeşitli organizasyonlar tarafından sadece kar amaçlı kullanıldığı vurgulanmış, kültürel değişim amacının sınırlı bir şekilde gerçekleştiği ifade edilmiştir. İstihdam süreçlerinin baskın olduğu ve denetimin yetersiz olduğu işleyiş içindeyse, katılımcıların çeşitli sömürü mekanizmalarına maruz kalmaları kaçınılmaz olmaktadır. 

Work and Travel Programs in Istanbul: From Cultural Exchange Visitors to Cheap Labor

This study analyzes the impact of the global production system on cultural exchange programs. With increased globalization, we have seen the importance of cultural integration emphasized worldwide and exchange programs are an important tool used to assist in cultural integration. In examining Work and Travel programs conducted by the United States of America in this study, we are able to define an important characteristic of typical cultural exchange programs. That is, we observed a strong correlation between Work and Travel programs and seasonal employment in Istanbul. In other words, the need for production workers is impacting cultural exchange programs. To conduct our study, we interviewed participants of a Work and Travel program and consulting firms that operate within a shared framework. We also examined the program’s employment structure and the participants’ working conditions. The results show that Work and Travel programs have unfortunately become one way for employers to find cheap, flexible, and seasonal labor on a global scale. We also found that these programs are commonly used to profit various organizations while limiting achievement of true cultural exchange. Inasmuch as the process of employment is dominant and control is inadequate, it is inevitable that Work and Travel program participants are exposed to various exploitation mechanisms. 

Kaynakça

Atkinson, C. (2010). Does soft power matter? A comparative analysis of student exchange programs 1980-2006. Foreign Policy Analysis, 6, 1–22.

Baudrillard, J. (2013). Amerika (Y. Avunç Çev., 3. basım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bu, L. (1999). Educational exchange and cultural diplomacy in the cold war. Journal of American Studies, 33, 393–415.

Costa, D. (2011). Guestworker diplomacy (EPI Briefing Paper 317). Washington, DC: Yayımlayan Kurum.

Costa, D. (2014). J-1 Summer Work Travel Program still poorly regulated. Retrieved from https:// www.epi.org/blog/dhs-state-department-j1-summer-work-travel-poorly-regulated/

Delong, M. vd. (2009). Cultural exchange: Evaluating an alternative model in higher education. Journal of Studies in International Education, 15(1), 1–17.

Dikmen, A. (2015). Makine, iş, kapitalizm ve insan. Ankara: Nota Bene Yayınları.

Edina, P. D. (2008). Summer work and cultural experience ın The United States from a Hungarian point of view. Budapest: Yayınevi.

Erdoğdu, S. (2008). Hizmet ticaretinde gerçek kişilerin hareketi. Ankara: İmaj Kitabevi.

GAO. (2015). Summer Work Travel Program: State Department has taken steps to strengthen program requirements, but additional actions could further enhance oversight. XXX

Giddens, A. (2013). Sosyoloji (H. Özel, Çev., 5. basım) İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Hansel, B. (1998). Developing an international perspective in youth through exchange programs. Education and Urban Society, 20, 177–196.

Held. D. ... (2003). Rethinking globalization. In D. Held & A. McGrew (Ed.), The global transformations reader: An ıntroduction to the globalization debate (pp. XX–XX). London: Polity Press.

Home U.S. Department of Education. (1961). Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961, Sec. 2451. Retrieved from http://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/iegps/fulbrighthaysact.pdf International Organization for Migration. (2014). World Migration Report 2013. France: Yayımlayan Kurum.

Kammer, J. (2007). Cheap labour as cultural exchange: The 100 million summer work travel ındustry. New York, NY: Center for Immigration Studies.

Munck, R. (2003). Emeğin yeni dünyası (M. Tekçe, Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Parlak, Z. (2004). Küreselleşme ve çalışma standartları. Bilig, 9(2), 43–88.

Parlak, Z. ve Özdemir, S. (2011). Esneklik kavramı ve emek piyasalarında esneklik. Sosyal Siyaset Konferansları, 60, 1–60.

Pedersen, M. E. L. (2012). Beyond the cultural horizon - A study on transnationalism, cultural citizenship, and media. In XXX (Ed.), Fulfillment of the requirements for the degree of master of arts in communication for development, Sweden: Malmö University.

Sassen, S. (1992). The mobility of labor and capital. New York: Cambridge University Press.

Scott-Smith, G. (2008). Mapping the undefinable: Some thoughts on the relevance of exchange programs within ınternational relations theory. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616(March), 173–195.

Southern Poverty Law Center. (2014). Culture shock: The exploitation of J-1 cultural exchange workers. Basım yeri: Yayımlayan Kurum.

Sowa, P. A. (2002). How valuable are student exchange programs. New Directions for Higher Education, 117, 63–70.

Stenum, H. (2008). Au pair in Denmark: Cheap labour or cultural exchange. Denmark: FOA–Trade and Labour.

Talas, M. ve Kaya, Y. (XXXX). Küreselleşmenin kültürel sonuçları. TÜBAR, XXII(Güz), 149–162.

Transitions Abroad. (XXXX). Student work abroad and ınternational careers advisor. Retrieved from http://www.transitionsabroad.com/listings/study/undergraduate/study_abroad_articles_ work_abroad_advisor.shtml#student_work_advisor_articles

U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs. (2011). Summer work travel program: A cultural experience (Guidance Directive 2011-05). Retrieved from XXX

U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs. (2013). Summer Work Travel Program – Purpose and placement (Guidance Directive 2013-02). Retrieved from XXX