“Kar Gütmeyen Kuruluşlar” (KGK) ve Sosyal Refah'ın Sağlanmasında Artan Rolü

Öz Devletin dışında, sosyal refah sağlama amacına yönelik olarak faaliyet gösteren farklı kurumlar daha vardır. Bunlardan birisi olan “kâr gütmeyen kuruluşlar” (KGK), nasıl refah devleti öncesi dönemde refah gereksinimlerinin karşılanmasında önemli bir rol üstlenmişse, küreselleşme ve liberalizmin hakim bir konuma geldiği ve refah devletinin güç kaybettiği günümüz dünyasında da gittikçe artan oranda benzer faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. Ancak, kâr gütmeyen kuruluşlar, devletin bir alternatifi olarak değil, onu tamamlayan bir kurum olarak görülmektedir. Kâr gütmeyen kuruluşlar, devletin küçültülmesini savunan son çeyrek yüzyılın ekonomik ve politik felsefesine uygun bir kurum olması nedeniyle, bu felsefenin hakim olduğu devletler tarafından desteklenmekte, nitelik ve nicelik itibariyle gittikçe gelişmektedir.
Anahtar Kelimeler: