İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞİMİNDE MESLEK KURULUŞLARININ ROLÜ

Öz İşletmelerin sosyal sorumluluğu 1990'lı yıllardan itibaren gelisen bir olgudur. Esas olarak isletmelerin tüm faaliyet ve etkinliklerini, etkilesimde bulunduğu paydasları dikkate alarak biçimlendirmesi anlamına gelen kurumsal sosyal sorumluluk, son yıllarda yaygın biçimde gündeme gelmektedir. Konu, akademik yazında çesitli boyutlarıyla irdelenmekte ve basarılı uygulama örnekleri paylasılmaktadır. Ancak literatürde, isletmelerinin sosyal sorumluluk anlayısının biçimlenmesinde sektörel-mesleki kurulusların etkilerine sınırlı düzeyde yer verilmektedir. Bu çalısmada, isletmelerin sosyal sorumluluk yaklasımında mesleki kurulusların rolü, ülkemizdeki ticaret ve sanayi odalarının kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili faaliyet ve etkinlikleri bağlamında değerlendirilmistir.

Kaynakça

Akşam Gazetesi, (2005), “Işık Saçan Dev Projeler” 02.05.2005.

Akşam Gazetesi, (2006), “Zirvede Platin Buluşma”, 19.05.2006.

Campbell, John L., (2005), “Why would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility”, December 2005, 10.10.2006. (Çevrimiçi): http: //www.dartmouth.edu/~socy/pdfs/Why% 20Would% 20Corporations% 20Behave% 20Badly.pdf

Eurochambres, “CSR Decleration of European Chambers of Commerce and Industry”, (Çevrimiçi): http: //www.eurochambres.be/activities/csr.shtml.

Galaskiewicz, Joseph, (1991), “Making Corporate Actors Accountable: Institution– Building in Minneapolis–St. Paul.”, The New Institutionalism in Organizational Analysis, Edited by Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio, Chicago, University of Chicago Press.

International Chamber of Commmerce– The World Business Organization, Joint Views of ICC and IOE on the Recommendations of the ISO Advisory Group on Social Responsibility, (Çevrimiçi): http: //www.ioe–emp.org.preview11.net4all.ch/ fileadmin/user_upload/documents_pdf/papers/statements_resolutions/english /state_2004june_isosocresstockholm.pdf.

ĐSO, “ĐSO–TGSD Sosyal Sorumluluk Geliştirme Sertifikası”, (Çevrimiçi): http: //www1.iso.org.tr/Calismalar_TGSD.asp.

ĐSO, (2001), “ĐSO–TGSD Sosyal Sorumluluk Projesi”, ĐSO Dergisi, Mart 2001, Sayı 420.

ĐSO, (2006), Đstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri Yönetmeliği 2006, ĐSO.

ĐSO, “Çevre Şubesi – Atık Borsası”, (Çevrimiçi): http: //www1.iso.org.tr/Cevre_default.

ĐSO, “Sürdürülebilir Rekabet Gücü Sağlamaya Yönelik Hizmetlerimiz”, (Çevrimiçi): http: //www1.iso.org.tr/iso_bilgilendirmehizmetler.asp.

ĐTO, (2006), 2006 Yılı Faaliyet Raporu, 2007.

ĐTO, (2006), 2006 Yılı Faaliyetleri Araştırma ve Etüd Bürosu Verileri.

ĐTO, “Cemiyet–i Ticariye’den Đstanbul Ticaret Odası’na...”, (Çevrimiçi): http: //www.ito.org.tr/ITOPortal/SDMMain.aspx?tabid=475&CatalogID=197&

ĐTO, “ĐTO’dan Đstanbullulara Armağan: Günübirlik Cerrahi Servisi”, (Çevrimiçi): http: //www.ito.org.tr/ITOPortal/mainIE.html.

ĐTO, Bilgilenelim ve Bilinçlenelim, Tüketici Taleplerini Değerlendirme Servisi Yayını.

ĐTO, “Tarihi Doku ve Mekanların Korunması”, (Çevrimiçi): http: //www.ito.org.tr/

ITOPortal/SDMMain.aspx?tabid=475&CatalogID=184&mid=938.

ĐTO, “Çevre Bilincine Katkı Faaliyetleri”, (Çevrimiçi): http: //www.ito.org.tr/ ITOPortal/SDMMai.

Martin Robert L., (2003), “The Virtue Matrix: Calculating the Return on Corporate Responsibility” Harvard Business Review on Corporate Social Responsibility, Harvard Business School Pres.

Milliyet, (2005), TOBB’den Kız Yurdu”, 06.07.2005.

OECD, (2001), Corporate Social Responsibility: Partners for Progress, OECD.

Özer, Attila, (1994), Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Anayasa Hukuku Açısından), Ankara, TÜGĐAD, 1994.

Pirler, Bülent, (2005), “Đşletmelerin Sosyal Sorumluluğu”, Đşveren Dergisi, TĐSK, Temmuz 2005.

Porter, Michael E. – Kramer, Mark R., (2003), “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy” Harvard Business Review on Corporate Social Responsibility, Harvard Business School Press.

Resmi Gazete, (1989), Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Kanun No. 3568, R. Gazete No. 20194, Kabulü: 1.6.1989 R.G. Tarihi: 13.6.1989.

Resmi Gazete, (2002), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2002, Resmi Gazete Sayısı. 24954

Resmi Gazete, (2004), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Kanun No. 5174, Kabul Tarihi: 18.05.2004.

Resmi Gazete, (2004), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Kanun No. 5174, Kabul Tarihi: 18.05.2004.

Resmi Gazete, (2005), Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Kanun No. 5362, Kabul Tarihi: 07.06.2005.

TOBB, “TOBB’un 1 Yılı”, (Çevrimiçi): http: //www.tobb.org.tr/raporlar/ tobbun1yili.pdf.

TOBB, “TOBB’un AB Yolunda Gündeme Taşıdığı Projede Đkinci Aşama”; (Çevrimiçi): http: //www.tobb.org.tr/haber_arsiv2.php?haberid=543.

TOBB, “TOBB’un Yapısı”, Çevrimiçi): http: //www.tobb.org.tr/tobbhakkinda/ yapisi.php.

TOBB, “Atık Borsası”, (Çevrimiçi): http: //193.34.133.89: 8181/atikborsasi.

TOBB, KOBĐ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluklar: Dokümantasyon Merkezi, (Çevrimiçi): http: //ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/ index_tr.htm#toolkit.

UN, (2004), Disclosure of the Impact of Corporations on Society: Current Trends and Issues, UNCTAD, UNCTAD/ITE/TEB/2003/7, United Nations Conference on Trade and Development, New York–Geneva.

Üskül, Zafer, “Cumhuriyet Dönemi Anayasalarında Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları”,2001, (Çevrimiçi): http: //www.mimarist.org/komisyon/ 36_Donem/1.6.3.6.2Meslek.htm.