ILO'nun Tekstil İşçilerine Sağladığı Faydalar

Öz ...ILO'nun gayesi iktisadi buhranlar ve harplerin amilleri olarak bilinen içtimai adaletsizlik ve fakirliği, çalışma gayreti ile yenmek ve önüne geçmektir...
Anahtar Kelimeler: