İşyerinde Psikolojik Taciz Olgusu: Niteliği, Yaygınlığı ve Mücadele Stratejisi

Öz Psikolojik taciz büyük ölçüde bir amirin astına veya bir kisininçalısma arkadaslarına karsı agresif davranıslarını ve psikolojik tacizlerini tanımlayan bir kavram olarak kabul edilmektedir. Đsyerinde psikolojik taciz son 10 yıllık dönemde ön plana çıkmıs karmasık bir problem alanıdır. Buna karsılık, psikolojik taciz günümüzde organizasyonlar için marjinal bir olgu değildir. En hızlı genisleyen isyeri siddet davranısı biçimidir. Psikolojik taciz, Leymann tarafından tanımlanan 45 farklı tutum ve davranıs biçimde amir, çalısma arkadası ve astlardankaynaklanabilmektedir. Psikolojik tacize yol açan çesitli risk faktörleri mevcuttur. Bireysel, durumsal ve örgütsel faktörlerle psikolojik taciz arasındaki iliskinin niteliği bir ölçüde yorumlamaya açıktır. Bu makalenin amacı, psikolojik taciz olgusunu farklı perspektifler açısından değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: