İş Sağlığı ve Güvenliği'nin İyileştirilmesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (KSS) Önemi

Öz Neo–liberalizm ve küresellesmenin yarattığı yeni bir kavram olan Kurumsal Sosyal Sorumluluğa (KSS) biçilen rol, Dünya'da giderek önem kazanmaktadır. KSS sosyal, çevresel ve ahlaki konularda sirketlerin, gönüllülük ilkesiyle sorumluluk almasını öngörmektedir. Öte yandan, devletin küçülmesiyle vatandasların sosyal hizmetleri yeterince alamadığı, sirket ve STK'ların bu bosluğu doldurabilecek yeterliliğe sahip olmadığı, KSS'nin basarılı bir model olamayacağı da ileri sürülmektedir.KSS'nin önemli unsurlarından biri de, isletmenin çalısanlarınakarsı olan sorumluluğudur. İs sağlığı ve güvenliği (İSG) isletmelerin sosyal sorumlulukları kapsamında değerlendirilmekte; bu husus BM Küresel Đlkeler Sözlesmesi prensipleriyle de ortaya konmaktadır. Fakat ülkemizdeki sirketlerin KSS anlayısında dıssal paydaslara, içsel paydaslara nazaran daha fazla önem verildiği; yürütülen KSS projeleriiçinde, çalısma kosulları ve İSG'yi iyilestirmeyi amaçlayan projelere yeterince yer verilmediği görülmektedir. Günümüzün küresel Dünyasında sirketlerimizin, keskin rekabet kosullarında ayakta kalabilmesi için; İSG konusunda daha fazla sorumluluk tasımaları ve bunu kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: