Genel Olarak İşsizlik Sigortası ve Türkiye'deki Durumu: Eleştiriler ve Çözüm Önerileri

Öz Đssizlik sigortası, modern anlamda 19. yüzyılın sonları ile 20.yüzyılın baslarında sekil almaya baslamıstır. Birinci Dünya Savası, 1929 Ekonomik Buhranı ve İkinci Dünya Savası'nın etkileri ile de dünyada önemli bir sosyal güvenlik aygıtı haline gelmistir. Türkiye'de ise issizlik sigortası, çesitli nedenlerden dolayı ancak 1999 yılında 4447 sayılı Yasa ile ortaya çıkabilmistir.Bu çalısma, issizlik sigortasının temel özelliklerine değinmektedir. Bu anlamda, çalısma 4447 sayılı Yasa'nın issizlik sigortası ile ilgili kısmını ele almaktadır. Diğer taraftan Yasa'ya karsı ifade edilen elestirileri ortaya koymakta ve bu elestirilerin çözüm noktalarına değinmektedir. Bu çerçevede, çalısmada genel olarak issizlik sigortası kavramı, kapsamı ve temel özellikleri ile birlikte, issizlik sigortasının tarihsel gelisimine ve dünyadaki bazı uygulamalarına yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: