Geçiş Ekonomilerinde Emeklilik Sistemi Reformları

Öz Sosyal güvenlik sistemlerinin krize girmesi ile emeklilik sigortalarında önemli dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. Özellikle geçiş ekonomilerine sahip ülkelerde emeklilik sistemleri köklü değişikliklere uğramıştır. Bu çalışmada, geçiş ekonomisine sahip Macaristan ve Polonya'daki çok ayaklı emeklilik sistemi reformları incelenmektedir.