Avrupa Birliğinin Göç Politikası

Öz Avrupa Birliği, uluslararası göç hareketlerinde çekim merkezleri arasında bulunmaktadır. Birliği oluşturan ülkelerin iktisadi-siyasi-sosyal alanlardaki göreceli üstünlüğü bu hareketliliğin yaşanmasının ardındaki temel etmenleri oluşturmaktadır. Birliğin süreç içinde ekonomik işbirliğinden daha ileri aşamalara yönelmiş olması, ülkelerin karşılaştıkları sorunların Birliğin sorunu olarak oluşmasına neden olmaktadır. AB'de yaşanan  göç sorunlarına ilişkin ortak politikalar oluşturma yönünde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmada da ortak göç düzenlemeleri incelenmektedir.