Almanya'da Sosyal Hizmetler Eğitiminin Özellikleri

Öz Bu makalenin birinci bölümünde konunun önemini ve boyutunu gün ışığına çıkartmak maksadıyla modern sosyal hizmetlerin temel esaslarını ve fonksiyonel özelliklerinin yanında sosyal sorunların sosyal politikalar ve sosyal hizmetler üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Uygulamaya dönük müşteri odaklı sosyal hizmetlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi açısından bu sosyal alanda sürekli olarak yenilenmesi gereken bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Bundan dolayıdır ki, ikinci bölüm, örgün eğitim düzeyindeki Alman meslek okulları, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerdeki sosyal hizmetler eğitim modeli ve öğretim sisteminin yapısı ve organizasyonunu ele alarak, inceleyecektir. Üçüncü bölümde ise sosyal hizmetler alanında ortaya çıkmakta olan bazı yeni mesleklerin eğitim yapısı ve özellikleri tanıtılacaktır.