5272 SAYILI YASA ÖNCESİNDE TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİN SOSYAL POLİTİKA ALANINDAKİ DENEYİMLERİ

Öz Bu makalenin amacı, 5272 sayılı yeni belediye yasası ile belediyelere verilen görevleri ele alarak sosyal politika alanındaki düzenlemelere dikkat çekmek ve ülkemizdeki belediyelerin sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler ile eğitim ve konut gibi temel sosyal politikalar alanındaki geçmiş deneyimlerini ortaya çıkartmaktır. Makalenin ilk kısmında yeni belediye yasasının ilgili hükümleri üzerinde durulmuş, ikinci kısımda ise Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar süreçte belediyelerin sosyal politika alanındaki katılım ve katkısı dönemler ve sağlık, eğitim ve konut alanları itibariyle ayrı ayrı incelenmiştir.

Kaynakça

Tekeli, İlhan, (1978), Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, (Ed. Ergun Türkcan), Ankara, Türk İdarecileri Derneği Belediyecilik Araştırma Projesi, 1. Kitap.

Türk Belediyecilik Derneği – Konrad Adenauer Vakfı, (1993a), 21. Yüzyıla Girerken Belediyelerimiz, Ankara, Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi.

Türk Belediyecilik Derneği – Konrad Adenauer Vakfı, (1995), Yerel Yönetimlerin Sağlık İşlevleri ve Çevre Sağlığı, Ankara, Mahalli İdareler Eğitim, Araştırma, Geliştirme Merkezi, Ekim 1995.

Türk Belediyecilik Derneği – Konrad Adenauer Vakfı, (1993b), Yerel Yönetimlerin Eğitim ve Kültür İşlevleri, Ankara, Erk Yayıncılık, Ekim 1993.

TÜSİAD, (1995), Yerel Yönetimler, Sorunlar, Çözümler, İstanbul, TÜSİAD, Eylül 1995. Uğurlu, Fatih, (1995), Belediyelerin Yeniden Yapılandırılmaları İle İlgili Çözüm Önerileri, Ankara, DPT, Nisan 1995.

Yayla, Yıldızhan, (1987), Belediye Nedir, İstanbul, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, 1987/2.

http,//www.ankarabel.gov.tr/birim.asp?kategori=02&birimkategori=002&altbirim=002. 01.03.2005.

http,//www.ibb.gov.tr/ibbtr/140/14001/1400110/ebook/saglik.pdf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2003 yılı Faaliyet Raporu, s. 196. 01.03.2005.

http,//www.izmirbld.gov.tr/StandartPages.asp?menuID=39&MenuName=İzmir%20Bü yükşehir%20Belediyesi%20Eşrefpaşa%20Hastanesi, 01.03.2005.

http,//www.ibb.gov.tr/index.htm, Sosyal Doku Projesi. 0103.2005

http,//www.diyarbakir-bld.gov.tr/sosyal.aspx?ID=3, DİKASUM, 01.03.2005

http,//www.izmir.bel.tr/StandartPages.asp?menuID=701&MenuName=E%F0itim%20 Kurumlar%FD, 01.03.2005

http,//www.ibb.gov.tr/ibbtr/140/14001/1400110/egitim/01.htm, 01.03.2005.

http,//www.ibb.gov.tr/ibbtr/140/14001/1400110/egitim/02.htm, 01.03.2005

http,//www.kiptas.com.tr/yasam_alanlari.asp, 01.03.2005.

http,//www.mersin-bld.gov.tr/hizmet.asp, 01.03.2005

http,//www.yeniadanaimar.com/hak.htm, 01.03.2005.

www. toki.gov.tr/belediye.html, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, “Belediyelerle İşbirliği İçinde Toplu Konut Üretimi”, 12. 01. 2000.

http,//www.tesev.org.tr/mik_tasarilar.doc, TESEV, Mahalli İdare Yasa Tasarıları Üzerine, s. 16. 25.02.2005.