Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Politika Çalışmaları

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetişim modeli olarak sosyal yardımlarda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve akreditasyon

Yazar kurumları :
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda ekonomi alanındaki olumlu gelişmelere ve sosyal yardım hizmetlerindeki iyileşmelere rağmen, ülkemizde kalkınma sürecinin en önemli gündem maddelerinden birini yoksulluk ve yoksullukla mücadele oluşturmaktadır. Bu çalışma, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün, faaliyet alanına ilişkin olarak Sivil Toplum Kuruluşları ile yapacağı çalışmalarda paydaş olarak yer alabilecek Sivil Toplum Kuruluşlarının belirlenmesine ve Genel Müdürlüğe akreditasyonunda kullanılabilecek objektif ölçütlerin oluşturulabilmesine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, öncelikle devletin değişen rol ve sorumlulukları bağlamında yönetişim kavramını kısaca ele almaktadır. Daha sonra, yoksullukla mücadelede işbirliğinde bulunulacak STK'ların seçimine ve bu seçimin objektif kriterlere göre yapılmasına yönelik farklı ülkelerdeki sertifikasyon ve akreditasyon uygulamalarını incelemektedir. Nihai olarak, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün sosyal yardım alanında faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlarla daha etkin işbirliği yapmasına ilişkin bir dizi öneriler sunmaktadır.

Özet İngilizce :

Although Turkey has been experiencing an economic development and enhancement in social assistance policies and practices, poverty and poverty alleviation remain as the key item in the development agenda of the country. This paper aims to enlight structuring objective criteria that can be used in spotting the Nongovernmental Organisations (NGOs), which operate in the field of poverty reduction and may be identified as partners in the activities of the General Directorate of Social Assistance (GDSA) through an accreditation mechanism. In this respect, the concept of Governance is assessed in the context of changing roles and responsibilities of the State. Then, the various models and practices on the NGO accreditation and certification, which is used in the selection of partner NGOs in the poverty alleviation programmes depending upon objective criteria, are examined. Finally, a specific set of proposals are proposed to enable GDSA for reaching more effective cooperation mechanism with voluntary organisations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :