Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Politika Çalışmaları

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yaşayan özürlülerin eğitim ve mesleki profilleri

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu1, Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Hukuk İşl. Sorumlu Başkan Yrd.2, Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Sekreteri
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Özürlülerin rehabilitasyonu "özürlüleri fiziksel, duyusal, mental ve psikososyal açıdan optimal düzeylerine kavuşabilmelerini sağlayan bir süreç" olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde özürlülerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve iş istihdamı konusunda önemli çalışmalar yapılmasına rağmen sosyal ve ekonomik yaşama katılmaları oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı özürlülerin eğitim ve mesleki profillerini yansıtmaktır. Çalışmaya Türkiye'nin farklı şehirlerinden 275 gönüllü özürlü birey katılmıştır. Bireylerin eğitim düzeyi, meslek ve çalışma durumları sorgulanmıştır. Ayrıca, yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek için CDC HRQOL-4 kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre %33,8'inin ilkokul mezunu olduğu, %49,1'inin mesleki eğitim almış olmalarına rağmen, sadece %23,3'ünün çalıştığı saptanmıştır. %51,9'unun ise mesleki eğitim almadığı tespit edilmiştir. Özürlülerin %43,3'ü genel sağlıklarını orta düzeyde tanımlamışlardır. Çalışma imkânı bulamayan özürlülerin genel sağlık düzeylerinin daha çok etkilendiği bulunmuştur. Sonuç olarak, ülkemizde işsizliğin özürlülerin de yaşam kalitelerini azaltan önemli bir faktör olduğu gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

Rehabilitation of the disabled has been defined as "a process aimed at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual and psycho-social levels". Although some projects have been done in our country, which are to improve disabled subjects' education level and workability, their participation in social and work place is very limited. The aim of this study is to describe education level and work status of the disabled. Two hundred and seventy five people with disabilities living in different cities of Turkey were interviewed in this study. Education level, occupation and work status of the participants were collected. In addition to this, the CDC HRQOL-4 was used to measure their health related quality of life. Majority of the sample (33.8%) are less educated (graduated elementary school). Although 49.1% of the sample participated in various vocational rehabilitation programs, only 23.3% of them are currently employed. 43.3% of them reported moderate self-rated health. It was found that self-rated health of the disabled subjects, who could not be employed (currently not working), affected more than the employed ones. In conclusion, the results of this study indicate that unemployment is a very important factor also in decreasing health related quality of life of the disabled living in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :