Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Politika Çalışmaları

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ankara ili gölbaşı ilçesinde yaşayan yetişkin kadınların beslenme alışkanlıkları

Yazar kurumları :
A.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; Ankara ili Gölbaşı ilçesinde yaşayan 20-74 yaş aralığındaki yetişkin kadınların beslenme alışkanlıklarının incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 650 kadın, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Kadınların genel özellikleri ile ilgili ortalamalar sırasıyla; yaş 36,7±0.51 yıl, vücut ağırlığı 70,6 ± 0.55 kg, boy uzunluğu 156,9 ± 0.23 cm, beden kütle indeksi (BKİ) 28,7 ± 0,22 kg/m²'dir. Katılımcıların %63,4'ünün günde genellikle üç, %35,5'inin iki, %1,1'inin bir ana öğün yedikleri, en çok atlanan öğünün ise sabah kahvaltısı olduğu belirlenmiştir (%61,0). BKİ'ye göre kadınların %26,3'ü normal, %30,5'i hafif şişman ve %38,9'u şişmandır. Kadınların BKİ'lerinin; öğün sayısı, öğün atlama durumu ve yemek yeme şekline göre farklılık gösterdiği yapılan istatistiksel analizler sonucu bulunmuştur (p<0.01). Sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Metabolizmanın düzenli çalışması için günlük yaşam koşulları da dikkate alınarak, günlük öğünlerin düzenli ve öğünler arasında belirli aralıkların olmasına önem verilmeli, doğru beslenme alışkanlıkları küçük yaşlarda kazandırılmalıdır.

Özet İngilizce :

This research was carried out in Gölbaşı, Ankara with the aim of determining the nutrition habits of adult women (20-74 years old). Sample of this study consists of 650 women selected by the method of stratified random sampling. The average results about the general features of women are found respectively as follows: age is 36.7 ± 0.51 years, body weight is 70.6 ± 0.55 kg, height is 156.9 ± 0.23 cm, body mass index (BMI) is 28.7 ± 0.22 kg/m². 63.4% of the participants are found to eat generally three times a day while 35.5% of them eat two times a day and 1.1% of them consume only one main meal a day. The most skipped meal is found to be breakfast (61.0%). According to body mass index, 26.3% of women are found to be normal, 30.5% of them are slightly fat and 38.9% of them are fat. It has also been found as a result of statistical analysis that the body mass index of women statistically depend on the number of meals, meal skipping and the eating habits (p<0.001). For a healty life, having a healthy and balanced diet is important. In order to let the metobolism work regularly, attention should be paid to daily meals which should be consumed periodically with regard to life standarts. Plus, proper eating habits should be fostered at the early ages.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :