Türk Ailesinin Korunması ve Güçlendirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliğinin Önemi

Bu yazıda Türk ailesinin korunması ve güçlendirilmesinde sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin önemi üzerinde durulmaktadır. Devletin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmasının önemi ortadadır. Çünkü ailenin temel yaşama ünitesi olması toplumun odağına ailenin alınmasını getirmektedir. Ailenin bireyle toplum arasındaki köprü olma özelliği Devletin her türlü hizmetinin muhatabının da aile olduğunu göstermektedir. Ortak konunun aile olması işbirliğini ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliğine uyum sürecinde imzalanan sözleşmelerde sivil toplum kuruluşlarının desteği ve işbirliğinin önemi vurgulanmaktadır. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini güçlendirmek ve koordineli çalışmayı yaygınlaştırmak ve toplumun temel birimi olan aileye ilişkin konuları, sorunları ve gereksinimleri kamuoyunun gündemine getirmek amacıyla, aileye hizmet götüren sivil toplum kuruluşlarıyla17 Mayıs 2005 tarihinde bir toplantı yapmıştır.Makalede, toplantıda varılan sonuçlar ve çözümler de ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Sivil toplum kuruluşları, aile

The Importance of Cooperation with Non-Governmental Organizations for Protection and Empowerement of Turkish Family

This study is about the importance of civil society institutes and cooperation in maintaining and supporting the Turkish family.The importance of the State’s cooperating withcivil society institutes is a well-known fact. Since the family is the basic unit in life, family must be brought into the focus in society. Family is the bridge between the individual and the society; so, it is the receiver of all the services of the State. Family’s being thecommon subject matter, necessitates cooperation and coordination. The importance of civil society institute’s support and cooperation has been emphasized in the contracts assigned during the European Union adaptation process. Directorate General for Family and Social Research held a meeting on May 17, 2005 with civil society institutes that help families in order to strenghten the coordination among the civil society institutes, to extend the coordinated work and to take the subjects, problems and demands related to the family onto the agenda. In this article, the conclusions drawn in the meeting and the solutions that have been offerred are discussed.