Kişilik Gelişiminde Ailesel Faktörlerin Etkisine İlişkin Bir Araştırma

Toplumumuzda gençlerin kişilik özelliklerinin gelişmesinde ailesel faktörlerin etkisini inceleyen buaraştırma 1986-88 yılları içinde konuşmacı tarafından Ankara il merkezinde gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın amacı gençlerin kendi kerıdiniyönetebilin, kendine güvenli, davranışlarının sorumluluğunuüstlenebilen, "içten kontrollü" bir kişilik yapısı ya da tersine güvensiz, pasif, sorumluluk alamayan"dıştan yönetilen" bir kişilikyapısı gelişmesinde ailenin nasıl bir rolü olduğunu ortaya koyabilmek olarakbelirlenmiştir.

An Investigation of Impact of Family Factors on Personality Development

An Investigation of Impact of Family Factors on Personality Development