Gecekondu Ailelerinin Eğitim Problemleri: Ümraniye M.K. Paşa Mahallesi Örneği

Gecekondu ailelerinin önemli meselelerindenbiri de eğitim problemidir. Gecekondu bölgelerindeyetişen çocuklar bulunduklan şehrin eğitimimkanlarından faydalanmakla beraber tahsildummlan şehirli kesimdendüşükkalmaktadır.Ebeveynlerin tahsil seviyelerinin düşükolması veya tahsilsiz olmalarından dolayı,okul-aile birliği dayamşması kurulamamıştır.Aileler çocuklarını okutmak istemelerinerağriıen, çocukların istenilen eğitim seviyesineulaşamadıkları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler:

gecekondu, ümraniye, eğitim, istanbul

Education Problems of Families who Live in Squatter Houses: An Example of M.K. Pasa District

Education Problems of Families who Live in Squatter Houses: An Example of M.K. Pasa District