Bitlis'te Yaşayan Ailelerin Sosyo-Demografik, Sosyo-Ekonomik Sosyo-Kültürel Özellikleri ile Toplumsal Hayatta Törenin Gücü

Bitlis'te Yaşayan Ailelerin Sosyo-Demografik, Sosyo-Ekonomik Sosyo-Kültürel Özellikleri ile Toplumsal Hayatta Törenin Gücü
Anahtar Kelimeler:

bitlis, töre, aile

Socio-Demographic, Socio-Economic, Socio-Cultural Characteristics of Families Residing in Bitlis and the Power of Moral Laws in Social Life

Socio-Demographic, Socio-Economic, Socio-Cultural Characteristics of Families Residing in Bitlis and the Power of Moral Laws in Social Life