Beşeri Kültürün Temel Öğesi Aile

İnsanoğlunun dünyaya gözünü ilk açtığı yer onunailesidir. İnsanların en belirgin özelliği aile ile başlayantopluluk hayatıdır. Toplu halde yaşamanınkarmaşık ve somut şekli karşımıza sosyal realite, yanitoplum olarak çıkar. Toplum ise antropologlaragöre kültürel bir varlıktır. Nerede toplumsal hayatvarsa, orada bir de kültür vardır. Yani kültür toplumhayatının ürünüdür. Hücrelerden müteşekkilinsan organizmasının hayatî fonksiyonları dengelibir fizyolojik yapı ile yürür. Toplumları organizmayabenzetirsek, aile; hücrelerin yerini tutacak, kültürise fizyolojik faaliyetlere tekabül edecektir. Şuhalde varlık alanının beşerî kesiminin aile-toplumkültürüçgeninden ibaret olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler:

beşeri kültür, aile

Family as a Fundamental Component of Human Culture

Family as a Fundamental Component of Human Culture