Ailelerin Yaşam Dönemlerine Göre Harcama, Yatırım ve Tasarruf Modellerinin Belirlenmesi

Ailelerin Yaşam Dönemlerine Göre Harcama, Yatırım ve Tasarruf Modellerinin Belirlenmesi Bu araştırma, farklı yaşam dönemindeki ailelerin (N=200) harcama, tasarruf ve yatırım modelleri konusunda bilgi elde etmek amacıyla H.Ü. Merkez ve Beytepe kampüslerinde farklı hizmet sınıflarında çalışan personel üzerinde pilot çalışma olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Başlangıç (%95.4) ve daralma (%95.9) dönemindeki aileler arasında geliri çerisinde en yüksek payı alan harcama grubu olarak konut işletme masraflarını, genişleme dönemindeki (%84.9) aileler arasında ise gıda harcamasını bildirenlerin önde geldiği belirlenmiştir.

Determining the Expenditure, Investment and Saving Patterns in Respect of Family Life Cycles

This research was planned and carried out as a pilot project on the personnel vvorking at different labour classes at Hacettepe University Beytepe and Merkez Campuses in order to have information about expenditure, investment and saving (models) patterns of families at different life stages (N = 200). İt was determined that the highest ratio as expenditure group is household operations among beginning stage (95,4%) and contracting stage (95,9%) families. Hovvever, among expanding stage families (84,9%) food expenditure are higher than the others.