16 Yaş Gençlerinde Görülen Uyumsuz Davranışlarla, Sosyo ekonomik Düzey ve Cinsiyet İlişkisi

Bu çalışmada, 16 yaş gençleriride görülen uyumsuz davranışların,sosyo ekonomik düzey (S.E .D .) ve cinsiyetle ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen "t"veriler testi ile irdelenmiş ve S .E .D . ile cinsiyetin uyumsuz davranışlarla ilişkisi önemsiz bulunmuştur.

The Relationship Between Maladaptive Behaviours and Socioeconomic Levels and Genders of 16 Year Olds

The Relationship Between Maladaptive Behaviours and Socioeconomic Levels and Genders of 16 Year Olds