KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PERFORMANSININ PABÓN LASSO MODELİ İLE ANALİZİ

Öz Hastaneler bir sağlık sisteminin en büyük ve en maliyetli birimleri olması nedeniyleyönetimsel ve finansal bakımdan birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Buyüzden hastanelerin her iki bakımdan da performanslarının değerlendirilmesiönem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı ise Türkiye sağlık sisteminde yeni rolesahip Kamu Hastane Birliklerinin performansının Pabón Lasso modeli yardımıylaincelenmesidir. Pabón Lasso (PL) modeli Türkiye’de hastanelerin kapasite kullanımıperformansı çalışmalarında kullanılmamış bir modeldir.Bu yatay kesit çalışma 2014 yılına dayanmaktadır. Çalışmaya Türkiye’deki 89 KamuHastane Birliği dahil edilmiştir. Çalışmada ortalama kalış süresi, yatak doluluk oranıve yatak devir hızı olarak üç performans göstergesi kullanılmıştır. Sonuçlara görebirlik hastanelerinin % 25’i iyi bir performans (yüksek yatak devir hızı ve yüksekyatak doluluk oranı) gösterirken geriye kalan birlik hastaneleri bir ya da daha çokperformans göstergesi bakımından zayıf bir performansa sahiptir.

Kaynakça

Ajlouni, M. M., Zyoud, A., Jaber, B., Shaheen, H., Al-Natour, M., and Anshasi, R. J.

3398 1383

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PERFORMANSININ PABÓN LASSO MODELİ İLE ANALİZİ

Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

TÜRKİYE İÇİN KIDEM TAZMİNATI FONU OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİLERİ

Zeynep Burcu GÜNER, Ömer Ayhan AÇMAZ, Tuna AĞÖREN

GAZETECİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Yrd. Doç. Dr. Özgür OĞUZ, Özge DOĞAN

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE TIBBI CİHAZ SEKTÖRÜ YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

Faruk KAHVECİOĞLU, Hakan ATAR

TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal İLTER, Prof. Dr. Simten MALHAN