GENÇ İŞSİZLİĞİ SORUNUNUN ALMANYA VE TÜRKİYE MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

İşgücü piyasası ile ilgili tartışmalarda, üzerinde sıkça durulan konulardan birisiişsizliktir. Uzun yıllardan beri birçok araştırmaya konu olan işsizlik, son yıllarda,küresel boyutta büyük bir artış sergilemiştir. İşsizlik oranlarında ve işsiz sayısındaartışın meydana geldiği bu süreçte, dikkate değer bir diğer konu da, 15-24 yaşarasındaki gençlerin maruz kaldığı işsizliğin, genel işsizlik oranlarından daha yüksekboyutlara ulaşmasıdır. Genel işsizlik gibi, ekonomik yapının işleyişine ve piyasayapısına bağlı olarak çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen genç işsizliğinin, kendineözgü bir takım nedenleri ve özellikleri bulunmaktadır. Almanya, genç işsizliğininçözümü konusunda AB’nin en başarılı ülkesidir. Almanya’nın başarısı, işgücüpiyasasına yönelik mesleki eğitim programlarını başarılı biçimde uygulamasındankaynaklanmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin genç işsizliği sorununu ele alırken bukonuda oldukça başarılı bir durumda bulunan Almanya’nın mesleki eğitim sistemiTürkiye ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

THE EVALUATION OF YOUTH UNEMPLOYMENT PROBLEM WITHIN THE FRAMEWORK OF GERMANY AND TURKEY EDUCATIONAL VOCATIONAL SYSTEM

In the debates on labour market, one of the issues that put emphasis on is unemployment.Unemployment, that is subject to many researches for many years, showed a greatincrease in global scale in recent years. In this process which there is an increase inunemployment rates and number of unemployed people, one other significant subjectis that unemployment rate in youth between 15 to 24 years old reached higher ratesthan total unemployment rates. Like total unemployment, youth unemployment thatcan emerge depending on various reasons as functioning of economic structure andmarket structure, has specifical reasons and features. Germany, is most successfulcountry in the EU as regards the solution of youth unemployment. The success ofthe Germany is due to effective implementation of vocational training programmesin the Labour Market. For this reason, while addressing the problem of youthunemployment in Turkey, Germany’s vocational education system (very successfulin this regard) is compared with Turkey.

Kaynakça

Karabıyık, İ. (2009). Avantaj ve Dezavantajları ile Genç İşsizliğinin Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XIII(3-4), 294.